IT-lösningar för sjukvården

Citrix-lösningar för sjukvårdens IT möjliggör en digital omvandling genom att tillhandahålla läkare med direktåtkomst till patientinformation när de rör sig mellan olika lokaler, enheter och nätverk.

Gör det lättare att få åtkomst till elektroniska patientjournaler med en centraliserad implementering. Du kan antingen leverera kompletta skrivbord eller enbart apparna till alla slags enheter – inklusive rullbara arbetsstationer, billiga tunna klienter, PC, Mac och surfplattor. Citrix möjliggör en realtidsupplevelse för läkare som är lika bra som, eller bättre än, den upplevelse de får av lokalt installerade applikationer.

Citrix mobila sjukvårdslösningar förbättrar kliniska arbetsflöden och patientinflytande genom att ge läkare åtkomst till känslig patientinformation oavsett vilken mobil enhet de använder.  Appar och data finns med dem på vägen genom olika enheter och rum, vilket minskar antalet klick och onödiga omstarter av appar för att kunna se patientinformation.

IT kan leverera en sömlös och enhetlig upplevelse – oberoende av användarens typ av enhet, tid eller plats – som inkluderar åtkomst till elektroniska patientjournaler, liksom sjukvårds- och företagsapplikationer som inte berör elektroniska patientjournaler. Med en unik skrivbordshantering kan IT enkelt skala upp miljön och tillhandahålla nya programvaruuppgraderingar och programfix i infrastrukturen på ett sätt som är transparent för användaren.

Underlätta efterlevnaden av HIPAA och HITECH och uppfyll revisionskraven genom att införa policyer som specificerar den kontextuella åtkomsten till skyddad sjukvårdsinformation (PHI) och skapa en revisionslogg. Citrix-lösningar inkluderar inbyggda verktyg för övervakning, loggning och rapportering som hjälper IT-teamen både vid pågående efterlevnadsincidenter och utredningar efter själva händelsen.

Citrix-lösningar håller skyddad hälsovårdsrelaterad information (PHI), uppgifter från kliniska studier och patienters ekonomiska uppgifter borta från enheter och tillgängliggör dem istället i datacentret där de är som mest skyddade.  NetScaler Unified Gateway begränsar attackmetoderna genom att stärka åtkomstpunkterna med policyer för granulär åtkomstkontroll, inklusive stöd för nFactor-autentisering för att hjälpa PHI-efterlevnaden på vägen.   

Kontrollera åtkomstbehörigheter för leverantörer och dotterbolag genom att tillhandahålla specifik åtkomst till enbart den relevanta informationen på företagsägda eller privata mobila enheter. Citrix-lösningar gör det enkelt och snabbt att avsluta åtkomstbehörighet. Vid korrekt konfigurering är det inte enbart åtkomsten till mobila enheter som avslutas. Alla kontrollerade data kommer dessutom att tas bort, oavsett om enheten är ansluten till nätverket eller ej, för att säkerställa att HIPAA efterlevs.

100 %

100 % av de 10 främsta sjukvårdsorganisationerna i USA använder sig av Citrix IT-lösningar.

Workspace IoT för sjukvården

Med vår nuvarande miljö kan vi leverera våra EMR-system, dikteringsprogram, bildvisare med mera till tusentals läkare och sjukvårdsanställda var de än befinner sig. Vi kan fjärradera borttappade och stulna mobila enheter. Och det bästa av allt är att det sker helt sömlöst för våra slutanvändare. De flesta av dem vet inte hur det går till – de vet bara att det fungerar.
Linda Shanley
Vice president och IT-chef
Saint Francis Hospital and Medical Center

Nästa steg