Skapa säkra, mobila och optimerade app- och dataleveranser med Citrix.

Appvirtualisering och VDI Leverera en extraordinär VDI användarupplevelse
Lär hur
Hantering av företagsmobilitet Säker leverans av produktiva applikationer till mobila användare
Mer om Worx apps
Synkronisering och delning av filer Skicka och mottag data på ett säkert sätt
Säkra din data
Nätverk Säkra en högre belastning med färre datacenter
Se demo

Uppnå större fördelar med våra partner