Lösningar för att uppfylla ditt företags och din branschs unika behov

Anpassad för din bransch

Stärk vårdpersonal med rätt teknik för att förbättra patientvården och hjälpa till att rädda liv.

Verka för effektivitet och innovation för att behålla ledningen i marknadskonkurrensen.

Framstegsvänliga statliga prioriteringar för att bygga ekonomisk tillväxt, breddar den sociala integrationen, främjar miljömässig hållbarhet och verkar för god förvaltning.

Omvandla IT-utmaningar i skolor till nya möjligheter till lärande.

För ut produkterna till konsumtion snabbare, utan avbrott i leveranskedjan.

Anpassat för ditt företag

När man har tillgång till en fullständigt mobil arbetsplats kan man arbeta på sina egna villkor, inte på teknikens villkor.  Man kan säga att Citrix har gett oss möjlighet att fokusera på det som är viktigast.

Rhaetian Railway

Det går nu att anmäla sig till Synergy

Anmäl dig till Citrix Synergy 2017 nu och spara 700 USD fram till den 31 december.