Tillbaka till ordlistan

Vad är virtualisering?

Virtualisering är en process som gör det möjligt att skapa flera virtuella maskiner (VM) utifrån en fysisk maskin med hjälp av en programvara kallad hypervisor. Virtuella maskiner fungerar precis som fysiska maskiner, men de använder den fysiska maskinens databehandlingsresurser, som till exempel dess processor, minne och lagringsutrymme. Hypervisorn fördelar databehandlingsresurserna mellan de virtuella maskinerna efter behov. 

Vilka är fördelarna med virtualisering?

Genom att använda en maskin som om den vore många olika maskiner sparar du inte bara in på antalet servrar – du kan även utnyttja hela kapaciteten hos de servrar du har. Dessa effektivitetsförbättringar ger sänkta kostnader för maskinvara, nedkylning och underhåll.

Du har dessutom inte längre något behov av olika servrar för att köra äldre appar och olika typer och versioner av operativsystem. Med hjälp av virtualisering kan du köra flera olika appar, skrivbord och operativsystem på en och samma maskin.

Vad går att virtualisera?

Servervirtualisering

Servrar är kraftfulla maskiner som är utformade för att utföra specifika, komplexa uppgifter. Det är vanligt att IT tilldelar en uppgift eller applikation till varje server, men det kan leda till att kapaciteten inte tas tillvara. Det kan också få till resultat att du har för många servrar, att utrymmet i datacentret inte räcker till eller att elräkningarna blir alltför dyra.

Med hjälp av servervirtualisering kan du utnyttja servrarnas fulla potential genom att dela upp varje server i flera virtuella servrar som var och en kör sitt eget operativsystem. På så sätt kan du få mer gjort med mindre resurser och därmed minska maskinvaru- och driftskostnaderna.

App- och skrivbordsvirtualisering

De anställda vill idag använda sina egna enheter och ha tillgång till sina appar även när de inte är på kontoret. Att installera och underhålla appar och skrivbord på varje anställds egen dator är en kostsam process och kan dessutom bli en riktig mardröm när det gäller underhåll och säkerhet. 

Virtuella appar och skrivbord ligger däremot på en central server från vilken IT kan installera simulerade appar och skrivbord åt hundratals användare på samma gång, i stället för att installera dem på varje individuell dator. Samma sak gäller för programfixar och uppdateringar. Virtuella appar och skrivbord används på samma sätt som de som finns installerade direkt på den egna datorn, och användarna kan komma åt dem från olika enheter utan att användarupplevelsen ändras.

App- och skrivbordsvirtualisering ger inte bara de anställda en större frihet att arbeta hur, när och var de vill, utan det ger även IT bättre kontroll, det ökar säkerheten och det förenklar hanteringen. Virtuella appar och skrivbord hjälper även organisationer att uppfylla efterlevnaden av regler och det förbättrar katastrofberedskapen och verksamhetskontinuiteten.

Nätverksvirtualisering

I och med att virtualiserade miljöer bara blir vanligare och mer uppskattade har många organisationer även valt att virtualisera sina nätverk. Med nätverksvirtualisering blir det enklare att programmera och utrusta nätverk med till exempel lastbalansering och brandväggar, utan att behöva modifiera den underliggande infrastrukturen. IT hanterar vanligtvis programkomponenterna via en programvarubaserad administratörskonsol.

Allteftersom databehandlingsbehoven utvecklas gör nätverksvirtualisering det enklare för IT att implementera, skala och anpassa arbetsbelastningen.

Virtualiseringens roll inom molntjänster

Molntjänster innebär att delade databehandlingsresurser, programvara och data tillhandahålls som en tjänst via internet. Virtualisering är en av nyckelteknikerna som gör molntjänster möjliga. Molnleverantörer använder virtualisering för att kunna tillhandahålla sina tjänster till många kunder från en och samma server. Många organisationer använder både virtualisering och molntjänster för att uppnå maximal effektivitet.

Läs mer om Citrix Virtual Apps and Desktops samt Citrix Workspace.

Ytterligare resurser:

Ladda ner paketet för Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
Så tar sig VDI an de viktigaste IT-utmaningarna
Sänkta kostnader och ökad effektivitet med molnbaserad VDI och Azure
Paket för Virtual Apps and Desktops och Windows 10-migrering