Optimera nätverkstrafik med realtidsdata

Förbättra användarupplevelsen med det snabbaste och mest tillgängliga trafikhanteringssystemet

Citrix Intelligent Traffic Management är världens snabbaste och mest tillgängliga trafikhanteringssystem, och det baseras på nyligen förvärvad Cedexis-teknik. Vår avancerade trafikhantering förbättrar användarupplevelsen genom att utnyttja big data och dirigera användare till det innehåll de efterfrågar bättre än någon annan jämförbar tjänst.

Få ut mer av Citrix Intelligent Traffic Management

Med miljarder RUM-analyser (Real User Monitoring) dagligen från internets alla hörn kan Citrix Intelligent Traffic Management dynamiskt forma trafiken över flera moln, CDN och applikationsimplementeringar för att optimera användarupplevelsen och servicekostnader. Med en djup förståelse för internethälsa baserad på empiriska mätningar kan du dirigera en användarbegäran till den lämpligaste innehållskällan.

  • Använd prediktiv DNS, världens snabbaste auktoriserade DNS, för att dirigera användare till dina molnresurser.
  • Tillåt automatisk felöverlämning till alternativa innehållsservrar, CDN eller moln när det finns ett operativt eller tekniskt fel, eller i katastrofsituationer.
  • Dirigera begäran till en högpresterande infrastruktur för varje enskild användare och tillhandahåll därigenom bästa möjliga upplevelse.
  • Kontrollera kostnader genom att dirigera trafik till de mest ekonomiska resurserna när prestandan inte påverkas.

Utforska några av de viktigaste användningsområdena för Citrix Intelligent Traffic Management

Ytterligare användningsfall  

Det kan vara svårt att kostnadseffektivt leverera stora filer i realtid. Det kan ha en negativ inverkan på den slutliga leveransetappen, liksom på dina kunder. Genom att använda Citrix Intelligent Traffic Management för att hantera leveransen av dina programvarunedladdningar eller stora filer kan du säkerställa bästa möjliga leverans samtidigt som du håller kostnaderna nere. Citrix kan förbättra nedladdningen av stora filer och ökar kostnadseffektiviteten på samma gång. Användaroptimerade innehållsnedladdningar hjälper dig att undvika överbelastning och minimera extrautgifter. Genom vetskapen om vilket innehållsleveransnätverk (CDN) som har den bästa genomströmningen kan företag säkerställa att leveransen till slutanvändaren är 100 % optimerad.  

Olika innehållsleveranspartner har olika styrkor och svagheter, beroende på varierande faktorer: geografisk täckning, arkitekturer, kostnader, användningsmodeller osv. På grund av detta kan upptid och svarstid variera stort. Det är avgörande att kunna bestämma vilket leveransnätverk, moln eller datacenter som passar dina unika behov bäst för varje enskild användare. På en global nivå innebär det att man måste fatta väldigt många beslut. Citrix levererar kostnadseffektivt den bästa användarupplevelsen genom att automatisera processen och möjliggöra ett dynamiskt beslutsfattande gällande webbinnehållsleverans.

En leverans via en arkitektur med flera innehållsleveransnätverk är den bästa metoden för moderna operativa team. Genom att säkerställa upptid och olika leveransmöjligheter kan teamen känna sig lugna med att de kan minska den negativa inverkan av att vara låst till en enda leverantör. När du har möjlighet att lastbalansera ditt applikations-, video- och webbplatsinnehåll genom flera innehållsleveransnätverk kan du säkerställa att dina slutanvändare är skyddade från tjänsteförsämringar och avbrott. Den programvarudefinierade leveranslogiken i Citrix Intelligent Traffic Management fattar realtidsbeslut om vilken CDN som bör användas baserat på data från verkliga användarcommunities, applikationsövervakning och andra parameteruppsättningar som är viktiga för ditt företag.

Molnmigrering kan vara riskfyllt – det är inte bara att bygga upp allt innehåll på en ny plats och sen trycka på en knapp. Applikationerna måste levereras effektivt före, under och efter migreringen, och de måste ständigt finnas tillgängliga. Med Citrix Intelligent Delivery Management är det du som bestämmer hur ditt innehåll levereras. Det enkla gränssnittet kan lätt programmeras för att dirigera användare till innehåll enligt dina regler. Du behöver inte begränsas av de regler som erbjuds av leverantörer av traditionell global lastbalansering av servrar. Dina tjänster kan även migreras i den hastighet du önskar.

Den är alltid klokt att flytta tjänsterna en åt gången, för att sedan testa dem och se att det fungerar. Citrix ger dig möjligheten att göra just detta. Genom att bygga upp tjänsten i molnet och sedan successivt öka antalet användare som har åtkomst till den på varje plats blir det möjligt att utvärdera om tjänsten fungerar innan du öppnar den helt. Då kan du återställa den omedelbart om det är något som inte fungerar. På så sätt minimeras riskerna för att du förlorar användare och den övergripande användarupplevelsen förstärks.

Data från Real User Monitoring (RUM) driver alla aspekter av Citrix Intelligent Traffic Management

Citrix samlar in information från över 50 000 nätverk dagligen.

Över 130 moln, CDN och datacenter avläses dagligen.

Hundratals miljoner klienter genererar över 14 miljarder RUM-datapunkter varje dag.

Nästa steg

Se hur Citrix Intelligent Traffic Management slår konkurrenterna