Hantera alla dina slutpunkter inom en komplett hanteringslösning för företagsmobilitet

XenMobile-demo

Enhetlig slutpunktshantering för en säker digital arbetsplats

Implementera Citrix XenMobile på så lite som två timmar och få full tillgång till en heltäckande hanteringslösning för företagsmobilitet, inklusive:

  • Enhetlig slutpunktshantering
  • Hantering av mobila enheter
  • Hantering av mobila applikationer
  • Mobil innehållshantering
  • Säker nätverksgateway
  • Mobila produktivitetsappar på företagsnivå

Som en del i arbetsplatsen centraliserar XenMobile hanteringen av mobila enheter, traditionella skrivbord, bärbara datorer och sakernas internet genom en enda plattform.

Utforska några av XenMobiles viktigaste användningsfall

Ytterligare användningsfall

Dagens mobila arbetskraft har överkommit produktivitetsbegränsningar som fysiska kontor, traditionella arbetstider och företagsägda enheter. De anställda behöver kunna vara anslutna hela tiden och därför även kunna ha med sig sina egna enheter. Bring Your Own Device (BYOD) ger enhetsfrihet, men riskerar även att utsätta företagsdata för säkerhetsrisker.

Med XenMobile kan organisationer säkerställa att de har kombinerat policyer, tillvägagångssätt och tekniker som skyddar deras företagsdata oavsett åtkomstläge eller lagringsplats. Genom mobil app- och enhetshantering kan XenMobile säkra företagsdata och skapa en flexibel produktivitet som möjliggör enhetsfrihet för slutanvändaren utan att det påverkar IT.

Läs mer om BYOD

XenMobile låter dig konfigurera och hantera mobila enheter som kan delas av flera användare. De delade enheterna gör exempelvis att läkare på sjukhus kan använda vilken enhet som helst i närheten för att få åtkomst till appar och data, istället för att behöva bära runt på en särskild enhet. Du kan även vilja att skiftarbetare inom områden som lag och ordning, detaljhandeln och tillverkning ska dela enheter för att minska kostnaderna för utrustning.

Med XenMobile hålls delade enheter och appar säkra. IT-personal kan använda säkerhetspolicyer som är specifika för varje användarroll i organisationen och även begränsa enheter geografisk genom att låsa varje enhet till ett särskilt nätverks-ID. Detta kan minska stöldbegärligheten för enhetstjuvar. Geografiskt begränsade enheter förbättrar även produktiviteten på många sätt, såsom vid lagerhållning eller beställningar från restaurangen eller på stranden på ett hotell.

Läs mer om registrering av delade enheter

Citrix MDX-verktygslådan är en enkel och kraftfull SDK, som gör varje mobilapplikation säker. Detta MDX-bibliotek kan bäddas in i din internt utvecklade app med en enda kodrad. MDX SDK behållarteknik erbjuder mobilappar med funktioner som datakryptering och mikro-VPN.

För appar från tredjepartsleverantörer, besök Citrix ReadyMarketplace, som innehåller en stor samling affärsklara appar som har säkrats med CitrixMDX-teknologi.

Läs mer om MDX SDK

Migrera till XenMobile Service

Säker apphantering och UEM i molnet.

Varför ska jag använda XenMobile?

IDC har erkänt Citrix som en ledare i hantering av företagsmobilitet för att leverera säker mobilapps- och enhetshantering med Citrix XenMobile.

EMA Radar™ har utnämnt Citrix som en "Value Leader in Mobility Security Management", för erbjudandet av säkra IT-resurser för företag med Citrix XenMobile.

Frost och Sullivan har erkänt Citrix som en visionär nyskapande ledare genom att ge framtida arbetsplatser möjlighet att använda dess lösning för hantering av företagsmobilitet (EMM).

Titta på nyheterna i XenMobile

Våra strategiska partnerskap

Microsoft och Citrix levererar förbättrad prestanda till en bråkdel av kostnaden. För närvarande har Microsoft och Citrix 230 000 gemensamma kunder och tiotals miljoner användare som förlitar sig på våra lösningar varje dag. XenMobile och Microsoft Office 365 arbetar exempelvis tillsammans för att säkert hantera Office-appar för mobila användare och samtidigt minimera dataförlusten.  

Citrix och Microsoft

Genom ett samarbete mellan Google, Samsung och Citrix, får kunderna en helt komplett lösning för företagsmobilitet. Med en marknadsledande arbetsplatsleveranslösning från Citrix, kan organisationer enkelt säkra, hantera och leverera företags-, webb- och mobilappar och data till de senaste Android-baserade smarttelefonerna och surfplattorna.

Citrix och Google

Nästa steg

Se hur Citrix XenMobile slår konkurrensen

Testa XenMobile utan kostnad