Hur 3 företag omdefinierar upplevelsen av filialer

Många företag ställs inför radikala förändringar på filialnivå vad gäller nätverkskrav. Medan vissa företag verkar vara fast i det förflutna, har dessa tre hittat sätt att förändras och hänga med på noterna genom strategiska SD-WAN-lösningar.

E-bok från Citrix

En ny definition av filialhantering: Förse det distribuerade företaget med SD-WAN