En komplett nätverks- och applikationshantering, synlighet och automatisering

Hantera, övervaka och lös problem i hela din NetScaler-infrastruktur från en enda, enhetlig konsol

NetScaler Management and Analytics System (MAS) är en centraliserad nätverkshanterings-, analys- och kontrollösning. Administratörer kan från en enda plattform se, automatisera och hantera nätverkstjänster för en utskalbar applikationsarkitektur.

Prova NetScaler Management and Analytics som en tjänst

Få tillgång till centraliserad hantering av livscykeln och omfattande analyser i NetScaler ADC och SD-WAN från Citrix-molnet.

Läs mer

Få ut mer med NetScaler Management and Analytics System

Nätverks- och applikationshantering över hela företaget och analyser genomlyser din infrastruktur så att du kan uppfylla prestanda- och säkerhetskrav. Förutom att minska driftskostnaderna och förenkla uppgifterna erbjuder MAS analyser i realtid för att hjälpa administratörer att identifiera och lösa problem inom infrastrukturen relaterade till applikationsprestanda och säkerhet. NetScaler MAS erbjuder även integration på applikationsnivå med externa hanteringssystem.

Utforska några av de viktigaste användningsområdena för NetScaler Management and Analytics System

Allteftersom kraven på ditt nätverk blir större ökar även kraven på ditt nätverks tjänstehantering. Dessa utmaningar driver upp kostnaderna och minskar produktiviteten.

NetScaler MAS förenklar hanteringen av infrastrukturen för din applikationsleverans. Genom automatiserad konfiguration och tjänsteupptäckt erbjuder MAS en snabbare enhetsdistribution, minskar fel vid uppgraderingar och förenklar tjänsteleveransen. En app-centrerad automatisering gör att administratörer kan lägga mindre tid och kraft på detaljuppgifter och enskild enhetskonfiguration, vilket ger dem mer tid och minskar OPEX. Hanteringsfunktionerna låter dig även automatisera integrationen av nätverkstjänster med SDN och molnhanteringsplattformar.

Att skala ut applikationer kan öka infrastrukturens komplexitet, driva upp OPEX-kostnaderna och öka säkerhetsriskerna. För att återfå kontrollen och skala ut på ett bra sätt behöver dagens organisationer ha ett applikationscentrerat tankesätt när det gäller företagshantering.

NetScaler MAS hanterar, övervakar och löser problem i dina globala appleveranser från datacentret till dina filialkontor genom en enda, enhetlig konsol. Nätverksanalysuppgifter samlas in i realtid och från alla användare och enheter samtidigt för att ge en komplett bild av infrastrukturen. NetScaler MAS gör det möjligt för dig att snabbt och effektivt identifiera och lösa prestandaproblem och säkerhetshot.

Utgångna och oanvända SSL-certifikat är dåligt för användaren och även för ditt resultat. NetScaler MAS förenklar alla aspekter inom certifikathantering. Genom en enda konsol kan du skapa automatiserade policyer för att garantera rätt utfärdare, nyckelstyrka och korrekta algoritmer medan du håller bra koll på vilka certifikat som inte används eller som snart går ut.

Utforska andra nätverksprodukter från Citrix  

Nästa steg