Citrix NetScaler AppFirewall –
En marknadsledare inom säkerhetseffektivitet, prestanda och låg total ägandekostnad (TCO)

NetScaler AppFirewall rekommenderas av NSS Labs vid testandet av brandväggar för webbapplikationer. NSS labs, en erkänd ledare inom oberoende säkerhetsforskning och tester, genomförde ett verklighetsbaserat test av ledande WAF-försäljarprodukter, baserat på deras säkerhetseffektivitet, prestanda och TCO.

NetScaler AppFirewall bedömdes som en ledare inom säkerhetseffektivitet med lägsta TCO av NSS Labs WAF-tester under 2017.

NetScaler AppFirewall utmärkte sig även som en högpresterande WAF (max anslutningar per sekund (CPS) och transaktioner per sekund (TPS)) jämfört med andra WAF:ar.

Säkerhetseffektivitet: NetScaler AppFirewall blockerade 100 % av alla attacker och nådde en övergripande blockeringsnivå på 99,07 %

  • NSS Labs säkerhetseffektivitetstester för WAF inkluderade tester mot OWASP Top 10, så som injektioner, cross site scripting, säkerhetsfelkonfigureringar osv. Detta test omfattande även korrekt detektering och loggning av intrång och försök till intrång, samtidigt som man kunde undvika falska upptäckter.
  • Prestanda: NetScaler AppFirewall fick även höga poäng (max CPS och TPS) mot andra WAF:ar.
    Det förekommer ofta en avvägning mellan säkerhetseffektivitet och prestanda. På grund av detta är det viktigt att även bedöma en produkts säkerhetseffektivitet inom kontexten för dess prestanda.
  • Stabilitet och tillförlitlighet: NetScaler AppFirewall godkändes i 100 % av alla stabilitets- och tillförlitlighetstester.
    Långsiktig stabilitet är särskilt viktigt för en inline-WAF-lösning, där fel kan leda till avbrott för produktnätverket. NSS Labs testade stabiliteten för WAF-lösningarna tillsammans med deras förmåga att upprätthålla säkerhetseffektiviteten under normal belastning och under detektering av skadlig trafik.
  • TCO: NetScaler AppFirewall har den lägsta TCO:n i jämförelse med andra WAF:ar samtidigt som utmärkt säkerhetseffektivitet OCH prestanda upprätthålls!

Fyll i formuläret för omedelbar tillgång till denna rapport.

NSS Labs, Inc. förespråkar ingen säljare, produkt eller tjänst som förekommer i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att endast välja de säljare som får högst betyg. NSS Labs avsäger sig uttryckligen allt ansvar när det gäller någon forskning som nämns här, inklusive garantier i fråga om säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte.