Sammandrag om lösningen: Citrix NetScaler ADC på AWS underlättar övergången till molnet

När du flyttar till en hybrid molnmiljö behöver IT hantera nya komplicerade utmaningar med applikationsleveransen, så som ökad spridning, avsaknad av visibilitet, hot mot tillförlitligheten, upprätthållandet av säkerhet och ökade kostnader. Organisationer behöver en applikationsleveranslösning som fungerar i deras AWS-miljö för att uppnå sina molnrelaterade mål, och som kan tillhandahålla säkerhet och kontroll på en nivå som passar dem.

I det här sammandraget kan du se hur NetScaler ADC i AWS Marketplace ger dig möjlighet att:

  • Övervaka och hantera allt från en enda bildskärm
  • Få tillgång till tillämpbara analyser
  • Automatisera vanliga uppgifter för nätverksunderhåll och eliminera mänskliga brister med mera

Fyll i formuläret för omedelbar tillgång till detta sammandrag.