Gartner-rapport från 2017: Prioritera din införandestrategi av enhetliga arbetsplatser baserat på affärsvärde och digitala arbetsplatsmål

Det kan vara svårt att ta beslutet om en övergång till en enhetlig arbetsplatsmodell. I denna rapport, "Prioritera din införandestrategi av enhetliga arbetsplatser baserat på affärsvärde och digitala arbetsplatsmål", har Gartner klassificerat organisationer i tre kategorier, vilket kan hjälpa dig att justera och förenkla planeringen av en arbetsplatsomvandling.

Ladda ner rapporten för att hjälpa din organisation med att:

  • Identifiera olika områden att prioritera vid utvecklingen av en arbetsplatsstrategi.
  • Införa en plattformsstrategi för att minska komplexitet och support.
  • Välja teknik som passar organisationens omvandlingsplaner och beredskap.

Registrera dig för att få tillgång till rapporten direkt.

GARTNER är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder och används här med tillstånd. Med ensamrätt.

Gartner förespråkar ingen säljare, produkt eller tjänst som uppträder i dess forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att endast välja säljare med högsta gradering eller annan benämning. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte betraktas som faktauttalanden. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, innefattande alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.