Förbättra företagsproduktivitet med en fullt integrerad digital arbetsplatslösning

Varför Citrix Workspace

Endast Citrix ger den mest kompletta och integrerade arbetsplatsen för att människor ska kunna få säker åtkomst till sina appar, skrivbord och data oavsett var de befinner sig. Du kan lita på Windows app- och skrivbordsleverans från XenApp och XenDesktop, enhetssäkerhet från XenMobile, säker filsynkronisering och delning med ShareFile och nätverkssäkerhet med NetScaler. Och endast en Citrix-arbetsplats ger dig ett komplett val av enhet, moln och nätverk, strömlinjeformat för IT-kontroll och enkel, säker åtkomst för användare.

Vad gör Citrix Workspace?

XenApp
Säker virtuell appleverans

XenDesktop
Virtuella skrivbord med hög prestanda

XenMobile
Hantering av företagsmobilitet

ShareFile
Säker synkronisering och delning av filer

NetScaler SD-WAN
Nätverk, filialer och WAN

NetScaler Gateway
Säker fjärråtkomst

Utforska några av Citrix Workspace viktigare användningsfall

Ytterligare användningsfall

Ett växande antal anställda installerar Windows 10 på sina personliga enheter och de är i behov av omedelbar åtkomst till viktiga affärsapplikationer. IT måste migrera till Windows 10 fullt ut, men den här flytten innebär ett antal utmaningar, däribland affärsstörningar, appinkompatibilitet och tidsödande testprocesser. När du har migrerat behöver du ett sätt att hålla jämna steg med OS-uppdateringar två gånger om året. Med Citrix arbetsplatslösningar kan du centralt utveckla Windows 10 till hundratals eller tusentals anställda på en gång, vilket besparar dig den tidsödande processen med att uppdatera varje enhet individuellt. Anställda kan också använda det nya OS på Windows, Mac, iOS, Android, Linux eller Chrome, vilket gör att de kan fortsätta att vara produktiva från vilken plats som helst. Windows 7 kommer att nå slutet på supporten under 2020, vilket inte är så långt fram som du tror. Citrix kan förenkla din Windows 10-migrering idag och hantera uppdateringar i framtiden.

Se hur Citrix eliminerar komplexiteten med Windows 10

Att flytta till molnbaserat Microsoft Office 365 introducerar en ny komplexitet, däribland att hålla jämna steg med vanliga publiceringar och ytterligare en annan inloggning för IT och användare att hantera. Citrix Workspace förenklar uppdateringar genom att centralisera apphantering och appskiktning och Citrix Workspace-teknik ger en säker enkel inloggning till Office 365 för anställda och externa användare. Säkra din miljö ännu mer genom villkorliga åtkomstpolicyer som anger rätt nivå av åtkomst till appar och data.  Få ut mer av din investering i Office 365 genom att utöka lagringskapaciteten av OneDrive.

Lär dig hur Citrix Workspace förenklar hanteringen av Office 365

Sakernas internet (IoT) ansluter enheter (såsom skrivare, skärmar, VoIP-linjer eller till och med företagsbilar) till ett nätverk, vilket möjliggör insamling av information och fjärrstyrd hantering av dessa enheter genom programvara. IoT håller på att bli en ökande kritisk komponent av företagens IT-strategier. Att använda IoT i din kontorsbyggnad innebär inte bara betydande besparingar i energi, effektivitet, säkerhet och tid, men kan också automatisera processer som kan göra de anställdas arbetsliv enklare och mer produktivt.

Med Citrix Workspace IoT kan du erbjuda nya tjänster som möjliggör säker leverans av appar och data inom anpassningsbara personliga digitala arbetsplatser. Det innebär att rätt data, resurser och saker sammanförs för att optimera förståelse och arbetsutförande.

Läs mer om Citrix Workspace IoT

Citrix är ledande inom alla teknikkategorier på den digitala arbetsplatsen

  • Citrix ger den enda bevisade lösningen för att virtualisera Microsoft Skype för företag.

  • Citrix XenMobile anses ledande inom Gartners magiska kvadrant.

  • Citrix utsedd som ledande inom synkronisering och delning av företagsfiler.

  • I tio år har Citrix utsetts som ledande inom styrprogram för applikationsleverans.

Gratis Citrix Workspace-bedömning och rapport

Förstå din miljös nuvarande tillstånd och omfång och hur en Citrix Workspace kan hjälpa till att förbättra den.

Citrix Workspace försåg oss med den mest integrerade, genomtänkta lösningen för mobil dataåtkomst. Denna lösning kommer att ta vårt företag till en ny nivå vad gäller förbättrad produktivitet.
IT-chef
Regering och lokala myndigheter

Se vad som är nytt i Citrix Workspace

Våra strategiska partnerskap

Nästa steg

Se hur Citrix Workspace slår
konkurrensen

Prova Citrix Workspace gratis