Förbättra företagsproduktivitet med en fullt integrerad digital arbetsplatslösning

Varför Citrix Workspace?

Endast Citrix ger den mest kompletta och integrerade arbetsplatsen för att människor ska kunna få säker åtkomst till sina appar, skrivbord och data oavsett var de befinner sig. Med den nya Workspace-appen får du ett fritt val av enheter, moln och nätverk samtidigt som du bibehåller IT-säkerheten och IT-kontrollen – även för företagets SaaS-tjänster och webbaserade appar. Citrix Workspace är uppbyggt av Citrix-lösningar för Windows app- och skrivbordsleverans, enhetssäkerhet, säker synkronisering och delning av filer, nätverkssäkerhet och intelligenta analyser, och tillhandahåller enastående erfarenhet, valmöjlighet och säkerhet.

Vad gör Citrix Workspace?

Citrix Workspaces funktioner XenApp och XenDesktop – branschens ledande lösningar för applikations- och skrivbordsleverans, med över 100 miljoner användare världen över. Med Citrix Workspace får du säker fjärrtillgång till Windowsapplikationer och -skrivbord såväl som Linux, webb- och SaaS-applikationer från vilken enhet som helst, över vilket nätverk som helst.

Citrix Workspace, med XenMobile-teknik ger full åtkomst till hantering av mobila enheter (mobile device management, MDM), hantering av mobila applikationer (mobile application management, MAM), hantering av mobilt innehåll (mobile content management, MCM), en säker nätverksgateway och mobila appar av företagskvalitet, i en enda heltäckande lösning.

Citrix Workspace ger användaren professionellt skyddade datatjänster på alla företagets och privata mobila enheter, kombinerat med fullständig IT-kontroll. Med ShareFile kan du hämta, synkronisera och dela filer säkert från vilken enhet som helst. Offline-åtkomst maximerar produktiviteten även när användaren är på språng.

Citrix Workspace inkluderar NetScalerSD-WAN, en lösning som kombinerar vägval i realtid, gränsvägval, tillståndsbaserad brandvägg, obruten garanterad tjänstekvalitet och WAN-optimering.

Citrix Workspace inkluderar NetScaler Unified Gateway för att konsolidera fjärråtkomstinfrastruktur och för att erbjuda enkel inloggning på alla applikationer, oavsett om det är i ett datacenter, moln eller levereras som SaaS.

Citrix Analytics använder artificiell intelligens och maskininlärning för att upptäcka och analysera hot baserat på användarbeteende som omfattar Citrix Workspace. Den svåra uppgiften att samla och korrelera data över användare, enheter, nätverk, appar och filer automatiseras. Citrix Analytics är utformat för att förhindra dataförluster på grund av insiderangrepp, avslöja misstänkt ransomware-aktivitet, upptäcka icke-kompatibla enheter med mera.

Utforska några av Citrix Workspace viktigare användningsfall

Ytterligare användningsfall

Ett växande antal anställda installerar Windows 10 på sina personliga enheter och de är i behov av omedelbar åtkomst till viktiga affärsapplikationer. IT måste migrera till Windows 10 fullt ut, men den här flytten innebär ett antal utmaningar, däribland affärsstörningar, appinkompatibilitet och tidsödande testprocesser. När du har migrerat behöver du ett sätt att hålla jämna steg med OS-uppdateringar två gånger om året. Med Citrix arbetsplatslösningar kan du centralt utveckla Windows 10 till hundratals eller tusentals anställda på en gång, vilket besparar dig den tidsödande processen med att uppdatera varje enhet individuellt. Anställda kan också använda det nya OS på Windows, Mac, iOS, Android, Linux eller Chrome, vilket gör att de kan fortsätta att vara produktiva från vilken plats som helst. Windows 7 kommer att nå slutet på supporten under 2020, vilket inte är så långt fram som du tror. Citrix kan förenkla din Windows 10-migrering idag och hantera uppdateringar i framtiden.

Se hur Citrix eliminerar komplexiteten med Windows 10

Att flytta till molnbaserat Microsoft Office 365 introducerar en ny komplexitet, däribland att hålla jämna steg med vanliga publiceringar och ytterligare en annan inloggning för IT och användare att hantera. Citrix Workspace förenklar uppdateringar genom att centralisera apphantering och appskiktning och Citrix Workspace-teknik ger en säker enkel inloggning till Office 365 för anställda och externa användare. Säkra din miljö ännu mer genom villkorliga åtkomstpolicyer som anger rätt nivå av åtkomst till appar och data.  Få ut mer av din investering i Office 365 genom att utöka lagringskapaciteten av OneDrive.

Lär dig hur Citrix Workspace förenklar hanteringen av Office 365

Sakernas internet (IoT) ansluter enheter (såsom skrivare, skärmar, VoIP-linjer eller till och med företagsbilar) till ett nätverk, vilket möjliggör insamling av information och fjärrstyrd hantering av dessa enheter genom programvara. IoT håller på att bli en ökande kritisk komponent av företagens IT-strategier. Att använda IoT i din kontorsbyggnad innebär inte bara betydande besparingar i energi, effektivitet, säkerhet och tid, men kan också automatisera processer som kan göra de anställdas arbetsliv enklare och mer produktivt.

Med Citrix Workspace IoT kan du erbjuda nya tjänster som möjliggör säker leverans av appar och data inom anpassningsbara personliga digitala arbetsplatser. Det innebär att rätt data, resurser och saker sammanförs för att optimera förståelse och arbetsutförande.

Läs mer om Citrix Workspace IoT

Gratis Citrix Workspace-bedömning och rapport

Förstå din miljös nuvarande tillstånd och omfång och hur en Citrix Workspace kan hjälpa till att förbättra den.

Citrix Workspace försåg oss med den mest integrerade, genomtänkta lösningen för mobil dataåtkomst. Denna lösning kommer att ta vårt företag till en ny nivå vad gäller förbättrad produktivitet.
IT-chef
Regering och lokala myndigheter

Våra strategiska partnerskap

Nästa steg

Se hur Citrix Workspace slår konkurrensen

Prova Citrix Workspace gratis