Förbättra företagsproduktiviteten med en fullt integrerad digital arbetsplatslösning

Varför Citrix Workspace?

Digital omvandling kräver att företag tillhandahåller en överlägsen upplevelse för de anställda som ger högre produktivitet och starkare säkerhetspolicyer för förhindrande av dataförluster. Endast Citrix Workspace tillhandahåller en användarcentrerad upplevelse där allt du behöver för att utföra ditt jobb finns i en enhetlig app, med villkorsstyrd åtkomst och prestanda som är lättförståelig, baserat på användarkontext och IT-utformade policyer. Citrix Workspace klarar av att samla alla appar och data över alla applikationer – både lokalt och i molnet – för att leverera rätt upplevelse till rätt användare vid rätt tidpunkt.

Vad ingår i Citrix Workspace?

Utforska några av Citrix Workspace viktigare användningsfall

Ytterligare användningsfall

SaaS-införande är på uppgång. Många företag har infört en samlad inloggningslösning för att hjälpa anställda att komma åt företagssanktionerade webb- och SaaS-applikationer, men IT-avdelningar har fortfarande anledning till oro. Denna oro är i första hand relaterad till data som lagras i SaaS-appar. Hur kontrollerar du vad användare kan göra när de väl har loggat in på en SaaS-app? Hur kan du kontrollera en användare när det gäller att ladda ner eller skriva ut data, tillämpa vattenstämplar för att förhindra otillåten användning osv.?

Till skillnad från en traditionell SSO-lösning tillhandahåller Citrix Access Control inte bara en sömlös användarupplevelse med samlad inloggning, utan erbjuder även IT-säkerhetskontroller som ger kontextuell och granulär åtkomst till SaaS- och internetinnehåll, vilket förstärker organisationens övergripande hållning när det gäller säkerhet och efterlevnad. Företagen får förstärkt säkerhet och granulär policykontroll i SaaS-appar, som att kontrollera clipboard-åtkomst för användare, begränsa utskrift av sidor och vattenstämpling för SaaS-applikationer. Citrix Access Control integreras även med Citrix Analytics för att detektera avvikelser och vidtar åtgärder automatiskt samt tillhandahåller djup insikt och insyn i ditt applikationslandskap.

Ett växande antal anställda installerar Windows 10 på sina personliga enheter och de är i behov av omedelbar åtkomst till viktiga affärsapplikationer. IT måste migrera till Windows 10 fullt ut, men den här flytten innebär ett antal utmaningar, däribland affärsstörningar, appinkompatibilitet och tidsödande testprocesser. När du har migrerat behöver du ett sätt att hålla jämna steg med OS-uppdateringar två gånger om året. Med Citrix arbetsplatslösningar kan du centralt utveckla Windows 10 till hundratals eller tusentals anställda på en gång, vilket besparar dig den tidsödande processen med att uppdatera varje enhet individuellt.

Anställda kan också använda det nya OS på Windows, Mac, iOS, Android, Linux eller Chrome, vilket gör att de kan fortsätta att vara produktiva från vilken plats som helst. Windows 7 kommer att nå slutet på supporten under 2020, vilket inte är så långt fram som du tror. Citrix kan förenkla din Windows 10-migrering idag och hantera uppdateringar i framtiden. För Windows 10-slutpunktsenheter kan Citrix Endpoint Management förenkla processenhetens livscykelhantering med över 50 policyer för Windows 10-enhetstyper.

Se hur Citrix eliminerar komplexiteten med Windows 10

Att flytta till molnbaserat Microsoft Office 365 introducerar en ny komplexitet, däribland att hålla jämna steg med vanliga publiceringar och ytterligare en annan inloggning för IT och användare att hantera. Citrix Workspace förenklar uppdateringar genom att centralisera apphantering och appskiktning och Citrix Workspace-teknik ger en säker samlad inloggning till Office 365 för anställda och externa användare. Säkra din miljö ännu mer genom villkorliga åtkomstpolicyer som anger rätt nivå av åtkomst till appar och data. Få ut mer av din investering i Office 365 genom att utöka lagringskapaciteten av OneDrive. Citrix Endpoint Management integrerar med Microsoft Intune App Protection-policyer för förenklad Office 365-hantering på den mobila slutpunkten.

Lär dig hur Citrix Workspace förenklar hanteringen av Office 365

Sakernas internet (IoT) ansluter enheter (såsom skrivare, skärmar, VoIP-linjer eller till och med företagsbilar) till ett nätverk, vilket möjliggör insamling av information och fjärrstyrd hantering av dessa enheter genom programvara. IoT håller på att bli en ökande kritisk komponent av företagens IT-strategier. Att använda IoT i din kontorsbyggnad innebär inte bara betydande besparingar i energi, effektivitet, säkerhet och tid, men kan också automatisera processer som kan göra de anställdas arbetsliv enklare och mer produktivt.

Med Citrix Workspace IoT kan du erbjuda nya tjänster som möjliggör säker leverans av appar och data inom anpassningsbara personliga digitala arbetsplatser. Det innebär att rätt data, resurser och saker sammanförs för att optimera förståelse och arbetsutförande. Som en del av Citrix Workspace kan Citrix Endpoint Management användas för att hantera IoT-enheter som Citrix Ready workspace hub.

Läs mer om Citrix Workspace IoT

Vilken Citrix Workspace behöver jag?

Med Citrix Workspace får användarna en sömlös arbetsupplevelse oavsett typ av app, enhet, nätverk eller plats, utan en massa extra steg. IT upprätthåller kontroll och insyn för SaaS- och mobilappar, virtuella appar och webbappar med en enkel och integrerad lösning som förbättrar användarupplevelsen och tillhandahåller det bästa verktyget för att användarna ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Jämför nedan för att se vilken produkt som lämpar sig bäst för dina affärsbehov.

  Workspace Standard
Workspace Premium
Workspace Premium Plus
Åtkomst via Workspace-appen
MDM, MAM, produktivitetsappar för Secure Mail och Secure Web, hantering för PC, Mac, Chrome OS med mera.  
Workspace Environment Management-tjänst  
Citrix Access Control (SSO, molnappskontroll för SaaS- och webbappar, Secure Browser, webbfiltrering)
Citrix Analytics för åtkomstkontroll
Citrix Secure Browser
Citrix Content Collaboration
 
Citrix Gateway
 
Citrix Analytics för Workspace
 
Citrix Virtual Apps och Desktops
   
Citrix Hypervisor (för distribution av appar och skrivbord)
   

Gratis Citrix Workspace-bedömning och rapport

Förstå din miljös nuvarande tillstånd och omfång och hur en Citrix Workspace kan hjälpa till att förbättra den.

Citrix Workspace försåg oss med den mest integrerade, genomtänkta lösningen för mobil dataåtkomst. Denna lösning kommer att ta vårt företag till en ny nivå vad gäller förbättrad produktivitet.
IT-chef
Regering och lokala myndigheter

Våra strategiska partnerskap

Nästa steg

Se hur Citrix Workspace slår konkurrensen

Prova Citrix Workspace gratis