Förbättra företagsproduktiviteten med en fullt integrerad digital arbetsplatslösning

Citrix Workspace: den ENDA kompletta lösningen för en digital arbetsplats

Varför Citrix Workspace?

Digital omvandling kräver att företag tillhandahåller en överlägsen upplevelse för de anställda som ger högre produktivitet och starkare säkerhetspolicyer för förhindrande av dataförluster. Endast Citrix Workspace tillhandahåller en användarcentrerad upplevelse där allt du behöver för att utföra ditt jobb finns i en enhetlig app, med villkorsstyrd åtkomst och prestanda som är lättförståelig, baserat på användarkontext och IT-utformade policyer. Citrix Workspace klarar av att samla alla appar och data över alla applikationer – både lokalt och i molnet – för att leverera rätt upplevelse till rätt användare vid rätt tidpunkt.

Vad ingår i Citrix Workspace?

Ytterligare användningsfall

Migrera snabbare och nyttja ett förenklat underhåll för Office 365

Att flytta till molnbaserat Microsoft Office 365 introducerar en ny komplexitet, däribland att hålla jämna steg med vanliga publiceringar och ytterligare en annan inloggning för IT och användare att hantera. Citrix Workspace förenklar uppdateringar genom att centralisera apphantering och appskiktning och Citrix Workspace-teknik ger en säker samlad inloggning till Office 365 för anställda och externa användare. Säkra din miljö ännu mer genom villkorliga åtkomstpolicyer som anger rätt nivå av åtkomst till appar och data. Få ut mer av din investering i Office 365 genom att utöka lagringskapaciteten av OneDrive. Citrix Endpoint Management integrerar med Microsoft Intune App Protection-policyer för förenklad Office 365-hantering på den mobila slutpunkten.

Lär dig hur Citrix Workspace förenklar hanteringen av Office 365

Vilken Citrix Workspace behöver jag?

Med Citrix Workspace får användarna en sömlös arbetsupplevelse oavsett typ av app, enhet, nätverk eller plats, utan en massa extra steg. IT upprätthåller kontroll och insyn för SaaS- och mobilappar, virtuella appar och webbappar med en enkel och integrerad lösning som förbättrar användarupplevelsen och tillhandahåller det bästa verktyget för att användarna ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Jämför nedan för att se vilken produkt som lämpar sig bäst för dina affärsbehov.

 

Workspace Standard

Genomsnittligt rek. pris* 14 USD

Workspace Premium

Genomsnittligt rek. pris* 17 USD

Workspace Premium Plus

Genomsnittligt rek. pris* 27 USD

Åtkomst via Workspace-appen
Citrix Endpoint Management  
Workspace Environment Management-tjänst  
Citrix Access Control (SSO, molnappskontroll för SaaS- och webbappar)
Citrix Secure Browser
Citrix Analytics för åtkomstkontroll
Citrix Content Collaboration
 
Citrix Analytics för Workspace
  **
Citrix Virtual Apps & Desktops
   
Citrix Hypervisor (för distribution av appar och skrivbord)
   

* Återförsäljarens rek. pris i USD, månadsmedeltal per användare för 500 användare med en 3-årig prenumeration. Faktisk prissättning kan variera.

** Workspace Premium-tjänsten innefattar inte Workspace Analytics för lokala implementeringar av Citrix Virtual Apps and Desktops.

Våra strategiska partnerskap

Nästa steg

Se hur Citrix Workspace slår konkurrensen

Prova Citrix Workspace gratis