Skydda webbaserade appar och tjänster

Skydda ditt nätverk från alla hot 

Citrix Web App Firewall är en brandvägg för webbapplikationer (WAF) som skyddar webbapplikationer och platser från både kända och okända attacker, inklusive alla applikationslager- och dagnoll-hot. Trots att säkerhetsutmaningarna ökar tillhandahåller Citrix Web App Firewall ett omfattande skydd utan att det påverkar varken genomströmningen eller applikationernas svarstider. Den är tillgänglig som en fristående apparat eller integrerad i Citrix ADC-plattform. Den förenklade konfigurationskontrollen minskar riskerna ytterligare samtidigt som våra priser är anpassade till din tillväxttakt vilket ger dig möjlighet att investera utifrån dina nuvarande behov och sedan skala upp senare när det passar dig.    

Utforska några av de viktigaste användningsområdena för Citrix Web App Firewall

Varför Citrix Web App Firewall

e-bok

Nytänkande säkerhetseffektivitet

Att höja effektiviteten för din applikations- och nätverkssäkerhet kan hjälpa till att minska och hantera riskerna för ditt företag
 

Nästa steg