Leverera säkra Citrix Virtual Apps och Desktops

Erbjud säker fjärråtkomst till anställda medan IT-kostnaderna minskar

Endast Citrix erbjuder en komplett virtuell app- och skrivbordslösning som uppfyller alla affärsbehov.  Ge de anställda frihet att arbeta var som helst och minska samtidigt företagets IT-kostnader.  Leverera Windows, Linux, webb- och SaaS-applikationer eller kompletta virtuella skrivbord från alla moln – offentliga, lokala eller hybrida.

Utforska några av de viktigaste användningsområdena för Citrix Virtual Apps och Desktops

Ytterligare användningsfall  

Över 100 miljoner personer använder Skype för företag för att kommunicera i arbetet. Enligt Microsoft, använder eller planerar 79 % av företagskunderna i USA att använda Skype för företag för telefoni. Och tre av fyra Citrix-kunder som använder enhetliga kommunikationer väljer Skype för företag.

Utan tillräcklig hänsyn och design för optimering kommer virtuella app- och skrivbordsanvändare sannolikt att uppleva Microsoft Skype för företag som långsam, men Citrix har lösningen. Citrix Virtual Apps och Desktops inkluderar HDX RealTime Optimization Pack, som har utvecklats med och erkänts av Microsoft. Det gör att du kan publicera Skype för företag som en virtuell applikation eller inom ett virtuellt skrivbord, med samma prestanda som en lokal installation.

Läs mer om att leverera Skype för företag med Citrix Virtual Apps och Desktops

Citrix tillhandahåller flera VDI-distributionsalternativ för Citrix-lösningar på Microsoft Azure. Kunder kan tillhandahålla och leverera arbete på Microsoft Azures molnbaserade plattform, vilket minskar de övergripande IT-kostnaderna och ökar effektiviteten, eller välja att distribuera VDI genom Citrix Cloud-tjänster på Microsoft Azure.

Virtual Desktops Essentials Service är designat uteslutande för Azure Marketplace Citrix och förenklar 10 migreringen, distributionen och den pågående storskaliga hanteringen av Windows, samtidigt som användaren får en bättre upplevelse. Citrix Virtual Apps Essentials Service kombinerar enkelheten hos Microsoft Azure RemoteApp med verksamhetssäkerheten och skalan hos Citrix Virtual Apps. Den nya Citrix Virtual Apps Essentials bygger vidare på Microsofts vision för Azure RemoteApp genom att dra nytta av branschledande Citrix Virtual Apps-teknik för att tillhandahålla ytterligare hantering, användarupplevelser och säkerhetsfunktioner.

Läs mer om molnbaserade VDI-lösningar på Microsoft Azure

Dagens mobila arbetskraft har ett ökat behov av säker åtkomst till affärskritiska, högpresterande Linux-appar och skrivbord från alla enheter. Dessa Linux-resurser är viktiga för många branscher, t.ex. för forsknings- och utvecklingsarbete av chippdesign, numerisk beräkning för finansiell och vetenskaplig modellering eller leverans av appar som enbart ägs av Linux till ingenjörer och utvecklare.

CitrixVirtual Apps och Desktops ger användare en säker åtkomst till affärskritiska, specialiserade Linux-skrivbord från enheter som inte har Linux. IT-administratörer kan hantera både Windows och Linux-applikationer och skrivbord genom att använda enbart en konsol för att minska komplexiteten samt öka ROI på infrastrukturinvesteringar genom att undvika behovet av att köpa ny hårdvara.

Läs mer om att leverera Linux-skrivbord och appar 

Design- och tillverkningsföretag gillar den nya synen på IT-hanteringen. Istället för att installera CAD-applikationer på dyra och avancerade arbetsstationer flyttar de skrivbord, appar och data till datacentret och molnleverantörer, där användare kan få säker åtkomst till dem när de behövs, oavsett var han eller hon befinner sig. Appar och skrivbord körs centralt på antingen virtuella eller fysiska maskiner, vilket gör det möjligt för människor att arbeta på den enhet de väljer, även på en surfplatta. Nätverksoptimeringar garanterar en upplevelse som ser ut, känns och beter sig som en traditionell avancerad PC oavsett åtkomsttypen.

Den mest kompletta och effektiva virtualiseringslösningen för 3D-appar kommer från Citrix, som under lång tid varit ledande inom virtualisering och mobila arbetssätt. Lösningen, som kan användas på alla enheter, erbjuder en snabbare komprimering och grafikteknologier för att optimera professionella 3D grafikappar över nätverk med låg bandvidd och hög latens. Citrix-lösningen har designats för sömlös integrering och testats i krävande produktmiljöer och kombinerar hög prestanda med enkelhet och hanterbarhet som inte kan överträffas av punktlösningar eller stegvisa strategier.

Läs om Citrix Virtual Apps och Desktops med HDX 3D Pro

Med en ständigt ökande mängd attacker som kommer från användares internetanvändning, så som utpressningsprogram, sabotageprogram och datastölder, är företag ute efter lösningar som kan separera högriskwebbtrafik och exekvering av webbkod från det interna, tillförlitliga nätverket. Som svar på denna efterfrågan har Citrix lanserat tjänsten Citrix Secure Browser Standard. Citrix Tjänsten Secure Browser Standard skyddar företagsnätverket från webbläsarbaserade attacker genom att isolera webbläsaraktiviteter. Du får konsekvent, säker fjärråtkomst till internetbaserade webbapplikationer och slipper slutpunktskonfiguration. Genom att isolera internetaktiviteter kan IT-administratörer erbjuda slutanvändarna säker internetåtkomst utan att det påverkar säkerheten.

Läs mer om Citrix Secure Browser

Citrix Virtual Apps eller Citrix Virtual Apps och Desktops – vilken behöver jag?

Citrix Virtual Apps är en virtualiseringslösning för applikationer som hjälper dig att optimera produktiviteten med universal åtkomst till virtuella appar, skrivbord och data från alla enheter. Citrix Virtual Apps och Desktops har precis samma funktioner som Citrix Virtual Apps, samt alternativet att implementera en skalbar VDI-lösning. Jämför nedan för att se vilken produkt som lämpar sig bäst för dina affärsbehov.

  Citrix Virtual Apps Citrix Virtual Apps och Desktops
HDX-teknik för en optimerad användarupplevelse    
Publicerade Windows-, Linux-, webb- och SaaS-applikationer    
En enda hanteringskonsol för appar och skrivbord    
Centraliserad säkerhet i datacentret    
Certifierad för FIPS och gemensamma kriterier    
Teknik för tillhandahållande i en bild    
VDI-skrivbord    
Fjärråtkomst till datorn    

Varför Citrix Virtual Apps och Desktops

Kunder delar varför de väljer Citrix– den enda bevisat fungerande lösningen för att virtualisera Microsoft Skype för företag.

Läs rapporten

Citrix Virtual Apps och Desktops är Common Criteria-certifierade för att uppfylla de mest krävande säkerhetsstandarderna.

Genom att centralisera våra datasystem med Citrix XenApp och XenDesktop har vi eliminerat redundant infrastruktur och introducerat kostnadsbesparingar samtidigt som vi gör det enklare för anställda att skicka data till projektplatsen i realtid.
David Banger
CIO
John Holland Group

Hur fungerar Citrix Virtual Apps och Desktops?

Ta en titt på insidan av administratörsfunktionerna hos Citrix Virtual Apps och Desktops om bland annat distribution, övervakning och slutanvändaråtkomst.

Våra strategiska partnerskap

Microsoft och Citrix har 230 000 gemensamma kunder och tiotals miljoner användare som förlitar sig på våra lösningar varje dag.  Microsofts ingenjörer arbetar exempelvis väldigt tätt tillsammans med Citrix för att utveckla HDX RealTime Optimization Pack för Skype för företag, den enda Microsoft-stödda lösningen för marknaden.

Citrix och Google har samarbetat sedan Chromebooks först nådde marknaden 2011.  Chrome-enheter med Citrix Virtual Apps och Desktops tillåter organisationer att erbjuda, centralt hantera och leverera företagsappar och -data med den högsta säkerheten över alla nätverk.

Nästa steg

Se hur Citrix Virtual Apps och Desktops slår VMware Horizon

Pröva Citrix Virtual Apps eller Citrix Virtual Apps och Desktops gratis