Jämför Citrix Endpoint Management med konkurrenterna

Med Citrix Endpoint Management behöver din organisation inte pussla ihop lösningar från flera leverantörer för att bibehålla de mobila anställdas produktivitet. Citrix Endpoint Management erbjuder en fullständig lösning för att hantera appar, data och enheter på en integrerad plattform.

  • Gartner har 2019 återigen utnämnt Citrix till ledare inom verktyg för enhetlig slutpunktshantering.

  • Citrix har erkänts som ledande aktör i Forrester UEM Wave Report 2018

  • Citrix erkänns som en ledare i IDC MarketScape: Världsomspännande hanteringsprogramvara för företagsmobilitet 2018 Försäljarutvärdering

  • Citrix erkänns som en av de främsta aktörerna i Radicati Group-rapporten Unified Endpoint Management Market Quadrant för 2018

Jämförelse av MDM-leverantörer

Citrix Endpoint Management vs. AirWatch, MobileIron, Good och MaaS360

Faktorer såsom nya enheter, fler appar och utveckling av användarfall kan göra det till en utmaning att utvärdera leverantörer och välja en produkt som uppfyller dina MDM-, MAM- och datahanteringsbehov. Endast Citrix Endpoint Management erbjuder en övergripande lösning för mobilitetshantering för företag, vilken erbjuder en komplett uppsättning appar för mobil produktivitet som förbättrar användarupplevelsen utan att äventyra säkerheten. För att ta reda på mer om hur Citrix Endpoint Management är överlägset AirWatch, MobileIron, Good och andra MDM-leverantörer kan du här jämföra dem sida vid sida.

  Citrix Endpoint Management
VMware AirWatch
MobileIron Blackberry Good
IBM MaaS360
MDM
iOS, Android, Windows 10, Chrome OS
Workspace Hub, Raspberry Pi IoT, Virtual Assistants (Alexa For Business)        
Stöd för Win 7, 8.1, tvOS, Zebra Begränsad     Begränsad
Stöd för Intune Graph API
Heltäckande MAM-behållare
MAM-registrering utan MDM Begränsad    
60+ MAM-policyer
Begränsad Begränsad Begränsad Begränsad
MicroVPN utan enhets-VPN    
Applikationshantering
Enhetlig appbutik (åtkomst till mobila appar, webb- och SaaS-appar samt virtuella appar)
     
SSO för alla appar (mobila, webb, SaaS och virtuella)
     
Säker e-post/PIM
Betyg på 4+ stjärnor i appbutiken
       
Dokumentlagringsplats offline    
Intune Enlightened
Begränsad, försändelseapp
  Begränsad, överbryggningsapp  
Slack-integrering    
Filsynkronisering, fildelning för företag samt samarbete (EFSS och samarbete) Endast EFSS
Endast EFSS
Endast EFSS
 
Åtkomst till nätverksservrar och SharePoint  
Åtkomst till lagringsplatser i molnet: OneDrive, Box, DropBox, Google Drive
  Begränsad, endast OneDrive
 
Filsynkronisering, samarbete och arbetsflöden
       
EFSS och samarbetsapp på alla plattformar
iOS, Android och Windows
iOS och Android
iOS och Android
 
Klienter som stöds på VDI        
Säkerhet
Säker webbläsare
Delade tunnlar        
Smart åtkomst till mobila appar, data och virtuella appar
       
Fjärråtkomst till skrivbord
VMware      
Användarbeteendeanalys för mobil, nätverk, filer och virtuella appar/skrivbord Begränsad, WS1 Intelligence     Begränsad
Hantering av nätverkssäkerhet, inklusive global lastbalansering av servrar och företagsskalning och -tillgänglighet        

Introduktion av Citrix-kunder

Uppnå affärsmål snabbare och få mer värde från dag ett. Med våra kundintroduktionsprogram förstår du snart vikten av din Citrix-investering. Med ett abonnemang på valfri Citrix-molntjänst får du utan extra kostnad tillgång till vårt Cloud Success-program. Du tilldelas en Cloud Success Manager som kommer att vara din expertguide och hjälpa dig att fastställa tydliga affärsmål, uppnå dem snabbare och förkorta din tid till värde. När dina appar och data är skyddade och lättåtkomliga är det dags att väcka användarnas nyfikenhet. För att ett projekt ska lyckas är det viktigt att förbereda slutanvändarna inför bytet till ny teknik. Vi har sammanställt en bästa praxis för implementering och material för tillvänjning av slutanvändare för att säkerställa att organisationen är medveten om den positiva effekt Citrix-lösningen kommer att ha.

Med våra Citrix-lösningar kan jag sluta oroa mig för olika aspekter av infrastrukturen ... och istället fokusera på utformningen av de lösningar som våra slutanvändare behöver. På så sätt har it-funktionen kunnat lämna sin traditionella roll som kostnadsställe och gå över till att vara mer verksamhetsdrivande.

Oscar Meza
Arkitekt för mobilitetslösningar
Flex

Läs fallstudie