Förenkla IT genom att börja använda en säker digital arbetsplats

Vårt arbetssätt håller på att förändras i takt med att data flyttas från de anställdas skrivbord till uppdelade molntjänster. Utan rätt verktyg kan IT lätt tappa kontrollen, insynen och styrningen av de SaaS-appar och data de anställda har åtkomst till. Hur kan du säkerställa att leveransen av appar och data är säker? En säker digital arbetsplats förser IT med ett förenklat och säkert tillvägagångssätt för att hantera appar och data i molnet.

I det här webbseminariet får du reda på hur en säker digital arbetsplats:

  • Låter IT återfå kontrollen med centraliserad visibilitet och hantering.
  • Låter IT integrera och hantera appar och data enkelt från en enda konsol.

Fyll i formuläret för att få åtkomst till webbseminariet när du vill.