En komplett nätverks- och applikationshantering, synlighet och automatisering

Hantera, övervaka och lös problem i hela din Citrix ADC-infrastruktur från en enda, enhetlig konsol

Citrix Application Delivery Management är en centraliserad nätverkshanterings-, analys- och kontrollösning. Administratörer kan från en enda plattform se, automatisera och hantera nätverkstjänster för en utskalbar applikationsarkitektur.

Få ut mer av Citrix Application Delivery Management

Nätverks- och applikationshantering över hela företaget och analyser genomlyser din infrastruktur så att du kan uppfylla prestanda- och säkerhetskrav. Förutom att minska driftskostnaderna och förenkla uppgifterna erbjuder Citrix Application Delivery Management analyser i realtid för att hjälpa administratörer att identifiera och lösa problem inom infrastrukturen relaterade till applikationsprestanda och säkerhet. Dessutom erbjuder Citrix Application Delivery Management även integration på applikationsnivå med externa hanteringssystem.

Utforska några av de viktigaste användningsområdena för Citrix Application Delivery Management

Allteftersom kraven på ditt nätverk blir större ökar även kraven på ditt nätverks tjänstehantering. Dessa utmaningar driver upp kostnaderna och minskar produktiviteten.

Citrix Application Delivery Management förenklar hanteringen av infrastrukturen för din applikationsleverans. Genom automatiserad konfiguration och tjänsteidentifiering erbjuder Citrix Application Delivery Management en snabbare enhetsdistribution, minskar fel vid uppgraderingar och förenklar tjänsteleveransen. En app-centrerad automatisering gör att administratörer kan lägga mindre tid och kraft på detaljuppgifter och enskild enhetskonfiguration, vilket ger dem mer tid och minskar OPEX. Hanteringsfunktionerna låter dig även automatisera integrationen av nätverkstjänster med SDN och molnhanteringsplattformar.

Att skala ut applikationer kan öka infrastrukturens komplexitet, driva upp OPEX-kostnaderna och öka säkerhetsriskerna. För att återfå kontrollen och skala ut på ett bra sätt behöver dagens organisationer ha ett applikationscentrerat tankesätt när det gäller företagshantering.

Citrix Application Delivery Management hanterar, övervakar och löser problem i dina globala appleveranser från datacentret till dina filialkontor genom en enda, enhetlig konsol. Nätverksanalysuppgifter samlas in i realtid och från alla användare och enheter samtidigt för att ge en komplett bild av infrastrukturen. Citrix Application Delivery Management gör det möjligt för dig att snabbt och effektivt identifiera och lösa prestandaproblem och säkerhetshot.

Utgångna och oanvända SSL-certifikat är dåligt för användaren och även för ditt resultat. Citrix Application Delivery Management förenklar alla aspekter inom certifikathantering. Genom en enda konsol kan du skapa automatiserade policyer för att garantera rätt utfärdare, nyckelstyrka och korrekta algoritmer medan du håller bra koll på vilka certifikat som inte används eller som snart går ut.

Utforska andra nätverksprodukter från Citrix  

Nästa steg