Skaffa analysintelligens med maskininlärning

Prediktiva och normativa insikter som övergriper hela Citrix-portföljen

Citrix Analytics samlar in data över Citrix-utbudet och genererar tillämpbara insikter som ger administratörer möjlighet att förebyggande hantera säkerhetshot mot användare och applikationer, förbättra applikationsprestanda och stödja pågående verksamhet.

Verkliga hot möter realtidsanalyser

Få ut mer av Citrix Analytics

Citrix Analytics tillämpar maskininlärning på data som berör nätverkstrafik, användare, filer och slutpunkter för att identifiera och åtgärda skadligt användarbeteende och avvikelser i applikationsprestandan. Enkla visuella kontrollpaneler levereras som en Citrix Cloud-tjänst och presenterar fynd som är lätta att förstå.

Pröva en kostnadsfri interaktiv demonstration av Citrix Analytics

Utforska några av de viktigaste användningsområdena för Citrix Analytics

Ransomware förekommer när en användares enhet eller konto komprometteras och den illvilliga aktören raderar filer och ersätter dem med krypterade versioner. Mot en avgift låser den illvilliga aktören upp filerna åt användaren. Citrix Analytics använder Citrix Content Collaboration för att upptäcka ovanliga raderingar av filer och andra indikationer på en attack och kan sedan agera för att förhindra attacken. En illvillig användare kan till exempel placeras i karantän eller loggas ut ur systemet.

I samarbete med Citrix Access Control varnas Citrix-administratörer om användare som utsätter verksamheten för risk genom att besöka riskabla eller svartlistade URL:er. Riskindikatorer flyttar upp riskprofilen till en högre hotkategori. Förebyggande åtgärder kan sedan vidtas av systemet för att logga ut användaren från systemet eller på annat sätt stoppa det motsträviga beteendet.

Över de kommande tolv månaderna kan företag se dataanalys, visuella kontrollpaneler, prediktiv och normativ analys som huvudinvesteringar som levererar affärsvärde.
IDG: Data & Analytics Landscape in the Enterprise
2018

Nästa steg