Gartners marknadsguide för Application Delivery Controllers 2017

Lösningar för Application Delivery Controllers (ADC) hjälper dig att tillhandahålla den upplevelse som dina kunder förväntar sig – att säkerställa tillgänglighet, prestanda och säkerhet för dina applikationer. Företag håller nu snabbt på att bli en del av den digitala förvandlingen. Applikationer förflyttas till moln och monolitiska arbetsflöden migrerar till mikrotjänstarkitekturer. ADC-lösningar utvecklas för att hantera utmaningarna i denna nya värld.  

Läs Gartners marknadsguide 2017 för Application Delivery Controllers och lär dig om:

  • Den nya marknadsinriktningen och användarfall för framtidens ADC-lösningar. 
  • Skillnaderna mellan branschens försäljare.
  • Nyckelutvärderingskriterier för att vägleda din beslutsfattningsprocess.

Registrera dig för att ladda ned rapporten.

Med mer än 25 års erfarenhet när det gäller att tillhandahålla säker åtkomst till företagsapplikationer, är det tydligt att du kan förlita dig på Citrix för att uppnå nya nivåer av tillförlitlighet, säkerhet och synlighet inom ditt företag.

Gartners "Marknadsguide för Application Delivery Controllers", Analytiker: Mark Fabbi, Andrew Lerner Publicerad: 22 november 2017 ID: G00326165

Gartner förespråkar ingen säljare, produkt eller tjänst som uppträder i dess forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att endast välja säljare med högsta gradering eller annan benämning. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte betraktas som faktauttalanden. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, innefattande alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

Detta blad har publicerats av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och ska tolkas i samband med hela dokumentet. Gartner-dokumentet finns tillgängligt på begäran från Citrix Systems, Inc.