Gå över till mikrotjänstarkitektur för applikationer. Överbrygg klyftan mellan traditionell och DevOps-baserad appleverans.

Idag kan nya applikationsarkitekturer, så som DevOps mikrotjänster, erbjuda fantastiska innovationsmöjligheter. Men du har fortfarande traditionella IT-hanterade applikationer att ta hand om.

Hur överbryggar man klyftan mellan dessa olika arkitekturer?

Den här e-boken tar upp ADC-överväganden för:

  • Hantering av traditionella och mikrotjänstbaserade appar i en enhetlig miljö
  • Övervakning och felsökning av hela infrastrukturen för applikationsleverans
  • Leverans av enhetliga funktioner och kapacitet för alla applikationer

Fyll i formuläret nedan för att få denna e-bok.