Optimera applikationsleverans för traditionella och molnbaserade applikationer

Accelerera din resa genom hybrida multimoln

Citrix ADC är en applikationsleverans- och lastbalanslösning som ger användarna en högkvalitativ användarupplevelse för dina webb-, traditionella och molnbaserade applikationer oavsett varifrån de hanteras. Den kommer i en mängd olika formfaktorer och distributionsalternativ utan att låsa dig till ett särskilt moln. Licenser med gemensam kapacitet tillåter förflyttning av kapacitet mellan molndistributioner.

Citrix mjukvarucentrerade applikationsleveranslösning erbjuder:

  • Enkel hantering från enda bildskärm och operativ konsistens bland hybrida multimolndistributioner.
  • Omfattande L3- till L7-säkerhet för dina applikationer och API:er.
  • Integration med Kubernetes och öppna källverktyg för molnapplikationer.

Citrix ADC i korthet

Ytterligare användningsfall

När företagen antar hybridmolnstrategier fördelas applikationerna över moln som är anslutna via internet och kunderna får tillgång till dessa appar på nätet. Med ett ökande beroende av internet för applikationsleverans till användare kan anslutningsupplevelser variera kraftigt på grund av frekventa och dynamiska förändringar i internetförhållanden, som inte kontrolleras av någon enskild enhet. Traditionell global lastbalansering av server (GSLB) är blind vad gäller tillstånden i internet.

När du bygger en applikationsleveransstrategi över internet måste du överväga optimal placering av närvaropunkter för ditt innehåll med tanke på var din huvudpublik är placerad. Du behöver ha synlighet över internets ständigt föränderliga villkor för att på ett smart sätt styra förfrågningar till den bästa närvaropunkten och servern för varje enskild användare.

Lär dig om Citrix ADC och Citrix Intelligent Traffic Management

Citrix ADC har anslutit sig till den ledande mjukvarudefinierade nätverksarkitekturen för smidighet på en helt ny nivå. Tillsammans optimerar Cisco Application-Centric Infrastructure (ACI) och Citrix ADC driften av datacenter och applikationsdistribution genom ett gemensamt ramverk och automatisering och hantering från en enda punkt. Cisco ACI möjliggör de affärsbaserade kraven för applikationer för att forma den stödjande infrastrukturen. Och Citrix ADC ansluter infrastrukturen till applikationerna, och levererar dessa insikter till Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC). Faktum är att Citrix ADC är den enda ADC som är helt integrerad i Ciscos enhetliga nätverk.

Läs mer om integrationen av Citrix och Cisco

Citrix ADC är den enda ADC som är helt integrerad i Ciscos infrastruktur.

Läs mer om Citrix och Cisco

Nästa steg

Se hur Citrix ADC slår F5

Testa Citrix ADC utan kostnad