Bygg ett mer lönsamt mobiloperatörsnätverk

Tiden för IoT och 5G är här och leverantörer av kommunikationstjänster måste enkelt kunna sprida nätverkstjänster med hög prestanda som samtidigt är skalbara, och som driver kundens upplevelse och genererar högre intäkter. TCP-optimering, videooptimering och CGNAT är exempel på sådana tjänster.

Samtidigt utvecklas tjänsteleverantörerna till en ny typ av nätverksutformning, Network Function Virtualization (NFV), som lovar flexibilitet, rörlighet och stora reduktioner för CapEx och Opex när det fullständiga virtuella närverket tas fram.

GI-LAN Virtualisering och konsolidering

Läs om hur

Mobila nätverksoperatörer måste leverera en bra kundupplevelse för att försäkra kundlojaliteten och för att locka nya kunder. I många länder mäts och publiceras kundernas upplevelse av nätverket, vilket sätter press på att mäta och förbättra prestandan.

Citrix har mer än 10 års erfarenhet av att optimera trafiken för att förbättra kundupplevelsen. Lösningen NetScaler kan också hantera videotrafik, även när den är krypterad. Med NetScaler TCP och krypterad videooptimering kan du starta videor mycket snabbare, hemsidor laddar snabbare och dataflödet ökar. Detta ökar dramatiskt kundernas upplevelse, vilket ökar lojaliteten och minskar bortfallet av kunder. Du kan även lägga upp helt nya typer av videotjänster för dina kunder och vara säker på att du kan hantera trafiken och säkra deras vinst.

För att virtualisera och orkestrera ditt nätverk måste viktiga nätverksfunktioner vara tillgängliga på hårdvara i butik (commercial-off-the-shelf, COTS), och integreras sömlöst med orkestreringsmjukvaran.

Du kan starta NetScaler mobila tjänster på COTS hårdvara redan nu. Ett enda virtuellt tillfälle kan få 100Gbps prestanda och flera terabitnivåer av prestanda kan uppnås genom en sammanslagning. Leverantörsnivå på hög tillgänglighet (HA) och licensen Betala medan du växer gör bilden komplett.

Om du inte är redo att bli virtuell idag kan du börja med Citrix NetScaler leverantörsnivå T1000s fysiska applikationer och sömlöst migrera till virtuella applikationer i framtiden. NetScalers tjänster är exakt likadana, oavsett om de är sammanslagna i en applikation eller släppts som en virtuell nätverksfunktion (virtual network functions, VNF).

NetScalerHanterings- och analyssystemet (MAS) står för hantering, orkestrering och synlighet för NetScaler mobiltjänster. MAS är en kraftfull hanterare av virtuella nätverksfunktioner (network functions virtualization, NFV) och bidrar med samma gränssnitt för orkestreringssystemen, självständigt från hur NetScalers tjänster utplaceras. Det ger dig ett komplett skydd för din investering och en sömlös överflyttning till NFV.

DNS gör om kvalificerade domännamn (FQDNs) som används av kunder och applikationer till IP-adresser. Behovet för DNS växer snabbt men säkerhetshot växer och utvecklas också. När DNS inte fungerar, fungerar inte heller ditt nätverk. Därför är det viktigt att se till att tjänsten är skyddad och att drifttiden säkras.

NetScaler erbjuder flera DNS-funktioner som fungerar som en auktoriserad domännamnsserver (ADNS) och sköter även lastbalansering och kopior. NetScaler stödjer DNSSEC och kan skydda mot ett flertal tjänstespecifika attacker som DDoS, DNS Poisoning m.m.

Nätverksadressöversättning på leverantörsnivå (CGNAT eller CGN) eller NAT i stor skala är en viktig nätverksfunktion som låter dig bevara investeringar från IPv4 och hantera migrationen till IPv6.

NetScaler erbjuder en fullt funktionerande CGNAT-tjänst som kan släppas som en virtuell nätverksfunktion på COTS-hårdvara eller konsolideras med andra nätverkstjänster på en applikation på leverantörsnivå.

Det finns ett akut behov av att förenkla nätverket för att optimera prestandan, öka flexibiliteten och underlätta tillväxten.

Förutom TCP-optimering, videooptimering, DNS-tjänster och CGNAT erbjuder NetScaler även innehållsfiltrering, DDoS-skydd, sammanslagningar av tjänster och flera olika applikationsleveranskontroller (ADC). Självklart kan alla dessa tjänster utplaceras, hanteras och orkestreras på ett enhetligt sätt av NetScaler MAS, oavsett om de utplaceras på maskiner eller som virtuella nätverksfunktioner.  

NetScaler och NetScaler – Hantering och analyssystem (MAS)
för mobiloperatörer

  • En full uppsättning tjänster/VNFs (TCP-optimering, CGNAT, videooptimering, trafikstyrning, DNS-kopiering, lastbalansering, DDoS-skydd)
  • Redo för NFV och SDN
  • Det bästa priset för prestanda, oavsett om det utplaceras på en fysisk enhet eller som en uppsättning virtuella nätverksfunktioner
  • Sömlös migration från fysisk till hybrid till virtuell
  • Fullständigt integrerat med orkestreringssystem
  • Unika funktioner för att optimera adaptiv Bit-Rate-video, även krypterad

Se

Adaptiv Bit-Rate-optimering

Se hur Citrix adaptiv Bit-Rate-optimering hanterar problem med ABR i en rörlig miljö.

Läs

Krypterad videooptimering 

Förbättra kundupplevelsen även när trafiken är krypterad.

Utforska

Fler resurser från Telco

Utforska lösningssammandrag, vitböcker och mer.