Överför applikationer till hybridmoln

Många företag använder sig av hybrida tillvägagångssätt när de migrerar sina appar till moln. Vissa applikationer överförs till moln, andra är kvar på plats och nyare applikationer tillämpas som SaaS eller utvecklas i molnet.

Detta kan göra det svårt att säkerställa applikationernas tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Citrix NetScaler erbjuder en applikationsleveranslösning som förenklar distributionen av applikationerna genom hybridmolnbaserad leverans.

Omdefiniering av ADC: Hantering av applikationsleverans via hybrida/multifungerande moln

Läs om hur

Att ha appar både i moln och lokalt innebär att du måste försöka hantera flera olika övervakningsverktyg. Korrelering av användnings- och prestandadata inom dessa miljöer kan vara kostsamt och mödosamt när man försöker ta itu med användarproblem.

NetScaler Management and Analytics System (MAS) erbjuder en omfattande applikationscentrerad vy av både molnbaserade och lokala appar samtidigt.

Du måste kunna välja det moln som passar dina behov bäst, utan att hindras av supportresurserna och verktygsinfrastrukturen som erbjuds av molnleverantören.

NetScaler är en programvarubaserad plattform som du kan distribuera över valfritt moln eller på plats. Med gemensam kapacitetsdelning kan du utnyttja ADC:er och kapacitet där du behöver det som mest.

Många företag implementerar multi-molnstrategier för att hantera kostnader och åtgärda problem i anslutning till avbrott och feltolerans.

När serveravbrott inträffar i moln, kan NetScaler ADC dirigera arbetsbördor över till en alternativ molnleverantör eller till resurser på plats.

Anslutningen till applikationer i molnet är beroende av att ha en tillförlitlig molnanslutning. För användare på kontorsarbetsplatser är detta ännu viktigare.

NetScaler SD-WAN förbättrar tillförlitligheten för nätverkslänkar till molnet genom att kombinera internetlänkar med alternativa nätverksledningar som DSL, satellit eller LTE för att leverera en enhetlig användarupplevelse.

I takt med att antalet SaaS-applikationer ökar, blir det nödvändigt att minska antalet användaridentiteter och lösenord inom företaget som används via webben.

NetScaler Unified Gateway kan möjliggöra samlade inloggningsmöjligheter för alla företagsapplikationer, inklusive SaaS.

Relaterade produkter

NetScaler ADC

  • Säkerställer appleverans till alla arbetsplatser
  • Omdirigerar användarna automatiskt och osynligt till ett sekundärt moln eller datacenter under avbrott
  • Säkerställer hög tillgänglighet för viktiga applikationer och tjänster
  • Gör det möjligt för företag att använda molnresurser som ett reservdatacenter

NetScaler SD-WAN

  • Binder samman flera WAN-länkar för att skapa en enda säker och logisk väg
  • Ger förhöjd feltolerans över nätverks- och internetlänkar från kontor eller datacenter till moln

NetScaler Management and Analytics System

  • Applikationscentrerad synlighet och analys för applikationer som distribueras i valfritt moln 
  • Automatiserar applikationsleveranstjänster via offentliga moln och på kontorsarbetsplatser 
  • Stödjer hög tillgänglighet för applikationer i multi-molnmiljöer

Se

Webbseminarium: Nyckelkrav för automatisering av tjänsteleverans i hybrida molnmiljöer

Upptäck hur du kan tillgodose dina applikationsleveransbehov under din resa till molnet.

Läs

Hämta e-boken – Den definitiva vägledningen för att välja rätt ADC för den digitala förvandlingseran

Utforska

Fler ADC-resurser

Utforska fler videofilmer, vitböcker och mycket mer.

Nästa steg