Skyddar webb-infrastruktur mot DDoS, SQL-injektion, XSS och SSL-attacker

Webbattackerna har blivit allt mer hänsynslösa. Distributed Denial of Service-attacker (DDoS) stryper vanliga trafikresurser; SQL-injektioner tar sig igenom brandväggar för att stjäla data; Cross Site Scripting-attacker (XSS) använder obekräftade skript för skadliga aktiviteter; och en målmedveten hackare kan hämta applikationsdata från gamla SSL-protokoll. Alla slags företag, oavsett storlek eller bransch, behöver skydd för att komma till bukt med dessa hot.

Läs om hur

Citrix nätverkslösningar blockerar alla framtida hot med en strategisk, prisvärd plattform. Samtidigt som alla lager i datasamlingen skyddas, tillhandahålls även en snabbare appleverans och bättre lastbalansering med 100 procent drifttid.

DDoS-attacker är resursslösare – de arbetar genom att förstöra nätverksinfrastruktur så att den inte längre kan hantera vanlig trafik, vilket gör applikationer otillgängliga. För ett företag är en webbapplikation under DDoS-attack detsamma som en kraschad webbapplikation.

NetScaler ADC och NetScaler AppFirewall förhindrar enkelt en rad olika DDoS- och DoS-attacker genom att tillhandahålla skydd gentemot metoder såsom externa enhetsreferenser, rekursiv expansion, överdrivet staplande och skadliga meddelanden som innehåller antingen långa eller en stor mängd av attribut eller delar.

SQL-injektioner används vanligtvis för att stjäla identitetsdata och andra känsliga uppgifter. Genom att infoga obehöriga databaskommandon på sårbara webbplatser kan hackaren få obegränsad åtkomst till innehållet i den interna databasen.

NetScaler AppFirewall identifierar och minimerar alla slags SQL-injektionsattacker. Den förhindrar även alla XML-attacker genom att lägga till en bred uppsättning av XML-specifika skydd.

SSL-baserade attacker, i de fall dedikerad hårdvara för avslutande och inspektion av SSL saknas, kan få svåra konsekvenser för databehandling. NetScaler ADC skyddar mot dataintensiva SSL-baserade DoS-attacker genom att tillhandahålla ett omfattande skydd utan att man behöver implementera ännu en uppsättning av dedikerade enheter. Dedikerade SSL-acceleratorer som körs i förbindelse med en full proxykapacitet som kan identifiera och dumpa tomma eller skadliga SSL-anslutningar, bidrar till att NetScaler ADC kan försvara sig mot SSL-relaterade överbelastningsattacker.

XSS-attacker används vanligtvis för att stjäla användares identiteter, kapa användares sessioner, skicka skadliga cookies, omdirigera användaren till skadliga webbplatser, få åtkomst till skyddade webbplatser och till och med lägga upp falska annonser.

NetScaler AppFirewall har dynamisk, kontextkänslig kapacitet att förhindra XSS-attacker. Plattformen letar efter allt som ser ut som HTML-taggar och kontrollerar dem mot tillåtna HTML-attribut och -taggar för att upptäcka XSS-attacker. Specialanpassade XSS-mönster kan lagras för att modifiera denna standardlista med taggar och attribut. Både HTML- och XML-innehåll inspekteras. Fältformatsskydd och överensstämmelse av formulärfält ingår.

Citrix-produkter

NetScaler AppFirewall

  • Brandvägg för webbapplikationer med branschens högsta prestanda
  • Skyddar webbappar från kända och zero-day-attacker på applikationslager
  • Analyserar all tvåvägstrafik för att kunna skydda mot en mängd olika hot

NetScaler ADC

  • Tillhandahåller webbappsäkerhet och -optimering genom en enskild strategisk plattform
  • Erbjuder appacceleration och förbättrad lastbalansering
  • Skyddar mot alla DDoS-hot genom en lagrad säkerhetsmodell

Se

Att skapa ett skalbart och säkert datacenter

Nätverk är extremt viktiga för mobila företag och applikationer är den nya gränsen.

Läs

Citrix NetScaler: En kraftfull design mot DoS-attacker

Skydd mot attacker på både nätverkslager och applikationslager.

Utforska

En grund för nästa generations datacenter och molnbaserade säkerhet

NetScaler kombinerar appsäkerhet, nätverksoptimering och ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt.