Accelerera och automatisera molnmigreringen

I takt med att företag migrerar till molnet börjar nya mönster inom nätverkstrafiken dyka upp som traditionella WAN-arkitekturer inte är optimerade för att hantera. Molntrafik som måste ta onödiga och långa omvägar till ett datacenter är kostsamt och ökar på fördröjningen. Detta kan påverka applikationsprestandan vilket resulterar i en försämrad användarupplevelse. För att undvika omkostnader för hanteringen av en säkerhetsstack för varje filial behövs det en enklare och mer kostnadseffektiv modell. Du behöver en SD-WAN-lösning som kan eliminera fördröjning och trafikstockning med förenklad hantering och intelligent principbaserad routning.

Läs om hur

För att kunna uppfylla säkerhetskraven med färre apparater inom filialen, behöver du dataskydd kring överläggsnätverket med kryptering och en integrerad och tillståndsbaserad brandvägg för flera zoner. Med den inbyggda tillståndsbaserade brandväggen kan Citrix SD-WAN identifiera applikationer och tillämpa principer för varje virtuell routningsdomän samt begränsa vilka appar som finns tillgängliga för varje zon. Denna filialbrandvägg ersätter behovet av en separat gränsbrandvägg och möjliggör samtidigt direkt ”internet breakout” från dina filialer.

Eftersom en stor del av din trafik kan vara internetbunden kommer du att vilja skydda den utan att behöva ta omvägar till ditt datacenter eller hantera brandväggar i dina filialer. Citrix SD-WAN kan dirigera trafik till en brandväggstjänst av nästa generation, såsom Palo Alto Networks eller Zscaler. Detta centraliserade tillvägagångssätt ger dig en säker lokal breakout med avancerat skydd mot olika hot och en bättre användarupplevelse inom filialen för kritiska SaaS-appar. Det minskar även kostnaderna och komplexiteten med att driftsätta och hantera säkerhetsanordningar på filialkontoren.

Ett av de viktigaste kraven som ställs på IT-organisationer idag är att kunna tillhandahålla pålitlig och säker anslutning till SaaS-applikationer så nära användarna som möjligt. Citrix SD-WAN ger dig möjlighet att skicka tillförlitlig SaaS-trafik över lokala internetanslutningar medan resten av trafiken skickas tillbaka till datacentret. Citrix SD-WAN kan identifiera och klassificera över 4 000 applikationer för snabb och säker tillgång till molnet direkt från filialkontoret över lokala bredbandsanslutningar.

Citrix stöder principerna för nätverksanslutning för Microsoft Office 365. Citrix SD-WAN tillhandahåller tillförlitliga anslutningar direkt från filialkontor till närmaste Office 365-ingång med hjälp av publicerade webbadresser för slutpunkter och IP-adresser för Office 365. Citrix SD-WAN ger företag möjligheten att skapa en lokal breakout av tillförlitlig, latenskänslig Office 365-trafik för alla sina filialer samtidigt.

För Office 365-kunder som även använder Microsoft Azure kan Citrix SD-WAN hämta principinställningar för Office 365 direkt från Azure Virtual WAN via Microsoft REST API. Kundpreferenser gällande trafikkategorier för Office 365 överförs till SD-WAN-apparater inom filialkontoren. Citrix SD-WAN använder dessa principer för att dela upp trafiken lokalt, tillhandahålla optimering och sedan gå ut till närmaste Office 365-ingång.

Learn more about Citrix SD-WAN for Office 365

Citrix-produkt

Citrix SD-WAN

  • Upprätthåller anslutning även vid flera nätverksfel
  • Eliminerar fördröjning och trafikstockning med förenklad hantering och intelligent principbaserad routning
  • Tillhandahåller säker lokal breakout med avancerat skydd mot olika hot