Nätverksikon

Nätverk

Framtiden är fördelad mellan moln och nätverk

En större och större del av arbetet flyttar över till molnet och användarna behöver fler SaaS-applikationer, och därför är det av högsta vikt att dessa anslutningar upprätthålls och säkras. Användare över hela världen behöver tillförlitlig åtkomst, oavsett om de befinner sig i företagets lokaler, i hemmet eller på något annat nätverk. Genom att förbättra prestandan och säkerheten för nätverken kan IT få den insikt och kontroll de behöver samtidigt som slutanvändarna får den upplevelse de förväntar sig.

Leverera och få åtkomst till appar i hybrida och multi-molnmiljöer genom att hantera dessa nya krav

Tillförlitlig åtkomst och leverans

Tillhandahåll tillförlitlig användaråtkomst till appar i hybrida och multi-molnmiljöer

Applikationer och tjänster tillhandahålls i allt större utsträckning via moln och datacentraler. Och användare över hela världen behöver tillförlitlig åtkomst, oavsett om de befinner sig i företagets lokaler, i hemmet eller på något annat nätverk. SD-WAN går bortom traditionella ADC:er och belastningsbalansering för att hjälpa dig att sammanföra alla typer av nätverk för en konsekvent användarupplevelse, oavsett var de befinner sig.

Tillförlitlig säkerhet

Skydda din webbåtkomst och infrastruktur med personinriktad säkerhetstillämpning

När apparna förflyttas till molnet, gör den typiska nätverkssäkerhetsmodellen ”anslut först och autentisera senare” dig sårbar för internetbaserade attacker. Du behöver flera olika tekniska lösningar för att skapa en säker digital perimeter som låter användarna stå i centrum för ditt säkerhetsramverk. Medan en gateway tillhandahåller kontextbaserad åtkomst och säkerhet genom att godkänna användarna innan de tillåts åtkomst, kan ADC:er, brandväggar för webbapplikationer och säkra webbgatewaykomponenter skydda din nätverks- och applikationsinfrastruktur från externa och interna attacker.

Insyn och insikter

Tillhandahåll fullständig insyn och insikt via intelligent analys

Att använda sig av separata lösningar för att hantera olika applikationer i din hybrida eller multi-molnmiljö kan försvåra för säkerheten och hanteringen. Bygg ut och analysera flera dataströmmar från ADC:er, SD-WAN och andra teknologier för att tillhandahålla helhetssyn och -analys av applikationer, användare och enheter inom nätverket.

Så drar du nytta av Citrix

Med Citrix nätverkslösningar fungerar dina appar optimalt och du får bästa möjliga upplevelse och resurstillgänglighet hela tiden, oavsett vilken enhet du kopplar upp dig från. Vi erbjuder nätverks- och IT-insyn som låter dig kontrollera och optimera prestandan, förebygga hot och skydda slutanvändarnas filer, appar och enheter.

Utforska Citrix Nätverksprodukter

Filialnätverk och wan-optimering

Citrix SD-WAN

Optimering av nätverkstrafik

Citrix Intelligent Traffic Management

Citrix nätverkslösningar uppfyller alla dessa krav

  Citrix F5
Networks
HAProxy NGINX Cisco
Viptela
VeloCloud Okta
Grundläggande serverbelastningsbalansering          
Insyn inom moln och användar-/nätverks-/appanalys             
Apptillförlitlighet: övergång till valfritt moln           
Användarcentrerad appsäkerhet (exempel: SSO)           

Priser och utmärkelser

Överväg Citrix för alla ADC-möjligheter, världen över

Läs rapporten

Citrix Web App Firewall är en marknadsledare inom säkerhetseffektivitet, prestanda och låg totalkostnad för ägarskap (TCO)

Läs rapporten

NetScaler har vuxit till en integrerad och enormt viktig del av vår verksamhet. Jag kan inte komma på något som inte fungerar genom den.
Aaron Hutchinson
Web Master, Infrastructure Server Support Team
Transportavdelningen i delstaten Washington

Våra strategiska partnerskap

Utforska Citrix Nätverksprodukter

Filialnätverk och wan-optimering

Citrix SD-WAN

Optimering av nätverkstrafik

Citrix Intelligent Traffic Management