Hur ser din affärskontinuitetsplan ut?

Citrix lösningar skyddar ditt företag från avbrott och säkerställer produktiviteten för dina medarbetare.  

Skydda ditt företag från avbrott

Varje organisation ställs emellanåt inför större och mindre avbrott av alla dess slag, från planerade händelser som IT-underhåll och kontorsförflyttningar till annalkande akutsituationer som orkaner, snöstormar och epidemier eller oplanerade händelser som kommer plötsligt utan förvarning, så som jordbävningar, tornados, terrorism och eldsvådor. Även relativt små incidenter som vatten- eller strömavbrott, förseningar i kollektivtrafiken och säsongsinfluensa kan ha en stor inverkan.  

När en jordbävning på 7,8 inträffade på Nya Zeeland var Fujitsu tillbaka online inom fyra dagar

Låt inte verksamheten hindras av oförutsedda avbrott

Medan affärskontinuitetsplanering traditionellt har fokuserat på reservomkoppling och katastrofåterställning för datacenter, är detta endast en liten del av helheten. Om människor inte kommer åt applikationer, data, filer och tjänster som de i arbetet är beroende av, så fungerar inte verksamheten – som förlorar pengar, kunder, produktivitet och möjligheter för varje minut som går.

Fem grundläggande delar för en framgångsrik affärskontinuitetsplan

Varje avbrott i verksamheten är unikt och många beslut kommer att behöva tas under avbrottets gång. En affärskontinuitetsplan tillhandahåller ett ramverk och en förberedelse som ska hjälpa till med dessa beslut, men även en tydlig anvisning om vem som ska fatta dem. En framgångsrik affärskontinuitetsplan innehåller följande delar.

 • Utveckla en tydlig hierarki när det kommer till beslutsfattande, så att det inte råder någon tvekan om vem det är som har ansvaret eller auktoriteten att fatta ett visst beslut när en akutsituation uppstår
 • Skapa ett affärskontinuitetsteam med personal från hela organisationen, inklusive verkställande chefer, IT-anställda, medarbetare från anläggnings- och fastighetsavdelningar, säkerhetspersonal samt anställda inom kommunikation, HR, ekonomi och andra serviceavdelningar
 • Skapa flera stödteam som ägnar sig åt relaterade funktioner som krisberedskap, kommunikation, lokal reaktionsförmåga och affärsberedskap
 • Identifiera potentiella verksamhetsavbrott som skulle kunna påverka din organisation lokalt, så som strömavbrott, epidemier eller eldsvådor
 • Basera din plan på värsta tänkbara scenario istället för att utgå från olika svårighetsgrader av varje händelse, för att hitta ett hanterbart antal scenarion
 • Prioritera de absolut viktigaste delarna av verksamheten, vem som ska utföra vad och hur arbetet ska omdirigeras om huvudansvariga är frånvarande
 • Uppdatera din plan årligen för att avspegla förändringar i vikten av och beroendeförhållandet till applikationer, verksamhetsprioriteringar, riskhantering, företagsläge, drift med mera
 • Iscensätt årligen fullskaliga nödsituationer, inklusive kriskommunikation, säkerhetsövningar och återställningsprocesser för arbetsplatsen
 • Mät dina testresultat och sträva efter kontinuerliga förbättringar, oavsett om det gäller målsättningar för applikationstillgänglighet eller personalens säkerhet
 • Ta fram procedurer för krismeddelanden genom att införa både push- och pull-system för att kunna kommunicera snabbt
 • Identifiera alla intressenter för kriskommunikation, inklusive anställda, leverantörer, kunder, säljare, media och verkställande chefer
 • Förbered skriftlig kommunikation som enkelt kan uppdateras och skickas iväg med kort varsel
 • Utbilda dina medarbetare så att de är medvetna om vilken procedur de bör följa i en nödsituation så att de vet var de kan hitta resurser för att få hjälp
 • Rådgör med lokala och statliga myndigheter för krisberedskapsträning och annan vägledning för ditt program
 • Inför personalövningar för att hjälpa dina anställda att bekanta sig med procedurerna, så som att hitta nödutgångar

Citrix säkerhetslösningar möjliggör produktivitet utan avbrott

Citrix hjälper organisationer att säkerställa driftskontinuitet under verksamhetsavbrott och:

 • Förser människor med sömlös åtkomst till en säker digital arbetsplats med deras appar och data under alla former av verksamhetsavbrott, planerade som oplanerade
 • Skyddar och kontrollerar företagsinformation som kan nås från alla platser, på alla enheter och i alla situationer
 • Förenklar kontinuiteten genom att utnyttja den dagliga infrastrukturen och eliminera behovet av separata åtkomstverktyg för affärskontinuitet och omfattande återställningsenheter
 • Säkerställer IT-tjänsternas tillgänglighet genom snabb, automatiserad reservomkoppling för datacenter, lastbalansering och kapacitetshantering av nätverk, liksom molnbaserade distributionsalternativ
   

Om ditt företag vänder sig till dig för verksamhetskontinuitet, så borde du vända dig till Citrix Cloud  

Kontakta en av Citrix lösningsexperter för mer information