Är du redo för GDPR?

Förbered din verksamhet för en ny era av kundförtroende och ökad kundmakt

Hantera växande hot mot cybersäkerheten med en personinriktad säkerhetstillämpning

Citrix säkerhetstillämpning hjälper kunder att proaktivt skydda information, hantera risker och följa efterlevnadskraven. Kunderna förlitar sig på oss när det kommer till deras företags säkerhet. Vi tillhandahåller en integrerad och heltäckande, säker digital arbetsplats med en personinriktad säkerhetstillämpning som kombinerar användare, deras enheter, plats, åtkomsträttigheter och förväntade beteende. På så sätt kan vi:

  • Skapa en enhetlig och förbättrad upplevelse för slutanvändaren.
  • Skydda alla typer av företagsappar och -data.
  • Förenkla IT-hanteringen och tillhandahålla kontroll och visibilitet över allt mer komplexa hybrida och multi-molnmiljöer.

Ta itu med dina största säkerhetsutmaningar med Citrix lösningar.

Kontextbaserad och säker åtkomst

Erbjud anställda och tredjeparter säker och kontextbaserad åtkomst till företagets appar och data, oavsett enhet eller var de befinner sig

Mobil och enhetssäkerhet

Hantera säkerheten för mobila enheter och appar för att förhindra hot och sabotageprogram utan att det påverkar produktiviteten

Säkert samarbete och IP-skydd

Skydda känslig information från stöld och förlust, och skydda IP från intrång och missbruk

Styrning, risker och efterlevnad

Hantera risker, globala efterlevnadsnormer och branschregler

Verksamhetskontinuitet och appsäkerhet

Hantera driftskontinuitet, appar och systemtillgänglighet under verksamhetsavbrott och cyberattacker

74 %
av IT-arbetare säger att ett nytt IT-säkerhetsramverk krävs för att förbättra deras säkerhetsinställning och minska risker

Källa: Ponemon-studie

Citrix Workspace med en säker perimeter ger dig det integrerade och flexibla ramverk du behöver för att säkra dina appar, data och nätverk – och skydda ditt företag.

Citrix lösningar uppfyller viktiga efterlevnadsnormer