Det finns stora förändringar i användarbeteende som håller på att förvandla hur vi arbetar

Arbetet är inte längre en plats vi går till – det är inte bundet till fysiska byggnader, enheter eller till och med tid.

För att få jobb gjort, måste information vara tillgänglig på begäran när vi behöver den – och appar måste fungera på ett tillförlitligt och säkert sätt, oavsett tid och plats.

Med dessa förändringar i beteende kommer nya utmaningar vad gäller IT-säkerhet. IT behöver ha den insyn och kontroll som krävs för att kunna reagera på dessa nya sätt att arbeta.

75 % av företagen är överens om att vi behöver ett nytt säkerhetsramverk för att ta itu med hoten mot cybersäkerhet

Källa: Behovet av en ny IT-säkerhetsarkitektur
Citrix och Ponemon Institute, 2017

Citrix erbjuder ett personcentrerat tillvägagångssätt för säkerhet med Citrix Workspace som går att beställa

Förenklad IT

Centraliserad policykontroll med distribuerad verkställighet

360-synlighet

Full synlighet över SaaS-, hybrida och multimolnmiljöer

Intelligent analys

Proaktiv detektering av skadliga användarbeteenden

Ta itu med dina största säkerhetsutmaningar med Citrix

Säkerhetsutmaningar

 • Traditionell SSO är begränsad till multifaktorautentisering utan centraliserade säkerhetspolicyer eller överväganden av användarupplevelsen.
 • Flerpunktslösningar är kostsamma, svåra att använda och äventyrar slutanvändarupplevelsen.
 • De flesta leverantörer ger inte kunden möjlighet att välja mellan tjänster på plats eller i molnet

Så drar du nytta av Citrix

 • Konsoliderad tillgång till SaaS-, webb- och virtuella applikationer 
 • Åtkomstkontroll baserad på enhet, plats, slutanvändare eller applikation 
 • En konsekvent slutanvändarupplevelse och flexibilitet att välja vilken enhet som helst
 • IT får heltäckande översikt över användar- och applikationstrafik
 • Användarbeteendeanalys för att upptäcka avvikelser och genomdriva säkerhetspolicyer

Citrix Workspace är den kompletta lösningen för att säkra din mobila arbetskraft
Utforska Citrix Workspace

Säkerhetsutmaningar

 • Svårt att upprätthålla flera, disaggregerade enhetshanteringssystem.
 • Behov att genomföra en BYOD-plan eller ta itu med säkerhetsproblem i befintliga BYOD-program.
 • Företagsinformation öppnas på ett osäkert sätt på mobila enheter.
 • Användarproduktiviteten är nere på grund av skilda användarupplevelser mellan enheter.

Så drar du nytta av Citrix

 • Omfattande, enhetlig slutpunktshantering
 • Heltäckande säkerhetspolicyer för alla appar med ett enda säkerhetsramverk
 • Förbättrad Microsoft EMS-/Intune-implementering för företagets IT- och mobilanvändare
 • Åtgärder för att upptäcka högriskenheter eller användarbeteende

Citrix Workspace är den kompletta lösningen för att säkra din mobila arbetskraft
Utforska Citrix Workspace

Säkerhetsutmaningar

 • Komplexitet i att skydda känslig information från alltmer sofistikerade attacker.
 • Brist på kraftfulla verktyg för att upptäcka sabotageprogram och ransomware.
 • IT-teamet tvingas ofta reagera på attacker snarare än att vara proaktiva.    

Så drar du nytta av Citrix

 • Koordinerat tillvägagångssätt för sabotageprogram som spänner över slutpunktsenheter, nätverksvägar, databaser och appar
 • Konsoliderad SSO med webbfiltrering och säkerhetskontroller för data lagrade i SaaS

Citrix Workspace är den kompletta lösningen för att säkra din mobila arbetskraft
Utforska Citrix Workspace

Säkerhetsutmaningar

 • Medarbetare lagrar företagsinformation på personliga enheter eller icke sanktionerade innehållsdatabaser.
 • Leverantörer behöver säker tillgång till konfidentiell information.
 • Behov av att skydda känslig data och samtidigt främja ett enkelt innehållssamarbete och produktivitet.
 • Ökat behov av dataförlustskydd. 

Så drar du nytta av Citrix

 • IT-styrning av autentisering, innehållsdelning och verkställande kontroller för att skydda immateriella rättigheter
 • Integration över hela Citrix-portföljen för optimal och mest konsekvent slutanvändarupplevelse
 • Analytics matas in i Citrix-motorn för att tillhandahålla datapunkter där användaren kan interagera med filer

Citrix Workspace är den kompletta lösningen för att säkra din mobila arbetskraft
Utforska Citrix Workspace

Säkerhetsutmaningar

 • Det är tidskrävande att införa nya styrningsformer, standarder för överensstämmelse eller föreskrifter.
 • Svårt för IT att uppvisa bevis för överensstämmelse.

Så drar du nytta av Citrix

 • Enda leverantör som uppfyller efterlevnad på nätverks-, innehålls- och enhetsnivå.
 • Heltäckande insyn i applikationstrafik som spänner över virtuella, mobil, webb- och SaaS-appar.

Citrix Workspace är den kompletta lösningen för att säkra din mobila arbetskraft
Utforska Citrix Workspace