Skydda din digitala verksamhet. Skydda dina appar och data.

Se till att ligga steget före de växande IT-säkerhetshoten

I dagens allt mer mobila värld börjar pressen på att kunna hantera och skydda enheter, slutpunkter och nätverk tära på den nuvarande infrastrukturen. Traditionella parameterbaserade tillvägagångssätt och steg för steg-lösningar klarar inte av att hålla jämna steg med de senaste attackerna.

Genom att istället fokusera på att skydda dina viktigaste företagstillgångar – dina appar och data – kan du både förenkla och förstärka säkerheten utan att sätta produktiviteten på spel.

Besluta om en IT-säkerhetsstrategi för ditt företag

Vår holistiska inställning till informationssäkerhet ger IT stor centraliserad kontroll över hanteringen, åtkomsten och inhysandet av företagscentrala appar och data. Citrix-lösningar tillhandahåller 5 viktiga säkerhetskapaciteter för företag för att ge dig ett heltäckande skydd för det som betyder mest.

Uppgradera din företagssäkerhet bortom användarnamn och lösenord genom att få kontroll över åtkomst, autentisering och auktorisering till dina appar, data och nätverk för anställda och tredje parter.

Skydda ditt nätverk och tillhandahåll krypterad leverans av appar och data, samtidigt som du säkerställer 100 % drifttid och prestanda. Skapa säkerhet, efterlevnad och riskminimering genom säker fjärråtkomst, nätverkssegmentering och åtkomstkontroll.

Ta kontroll redan på applikationsnivå. Centralisera dina appar i datacentret eller molnet, och tillhandahåll säker åtkomst oavsett vilken enhet det gäller. Detta hjälper dig att skydda känslig företagsinformation och försvara dig mot zero-day- och DoS-attacker.

Skydda företagsdata i datacentret eller molnet istället för på slutpunktsenheter. Sandlådeteknik, datakryptering och säker fildelning kan minska riskerna för läckor och attacker, även på mobila enheter, samtidigt som de hjälper till att säkerställa reglerad efterlevnad.

Avancerade övervakningsverktyg ger dig full insyn i din IT-infrastruktur. Upptäck hot, felaktiga konfigurationer och prestandaproblem så att du kan åtgärda det snabbt och undvika avbrott för användarna. Se till att bestämmelser efterlevs, så kan du minska på omfattningen av säkerhets- och efterlevnadsrevisioner.

Utforska nyckelfallen för Citrix säkerhetslösningar

Ge anställda och tredje parter säker åtkomst till känslig företagsinformation oavsett om de befinner sig på huvudkontoret, ett lokalkontor eller utomlands, samt under sammanslagningar och förvärv.

Du kan minska säkerhetsriskerna markant genom att endast ge åtkomst till den information folk behöver. Genom att kontrollera behörigheter samt spåra och övervaka användaraktivitet, kommer du kunna svara omedelbart på avvikande beteende.  

Ge människor möjligheten att arbeta säkert och med full produktivitet bortom fysiska skrivbord och traditionella arbetstider. 

Tillhandahåll säker åtkomst till företagets appar och data som personal och tredje parter behöver för att få jobbet gjort, oavsett om de befinner sig på kontoret, hemma eller på språng. Och ge människor valmöjligheten att använda vilka företags- eller personliga enheter de vill.

Skydda känsliga data och immateriell egendom – sådant som affärsplaner, patent, ekonomisk bokföring, design och kunduppgifter – från förlust och stöld genom att säkerställa åtkomsten till appar och data över distribuerade organisationer.

Genom att hantera appar och data centralt kan IT godkänna kontrollerad åtkomst till de anställda som behöver dem för att kunna utföra sitt arbete.

Gör det enklare att se till att bestämmelser efterlevs genom att etablera stadig övervakning, rapportering och granskningsprocesser.

Spåra användaraktivitet över appar, data och nätverket. Genom att veta vem som har åtkomst till vad och när, kan du visa att du utövar sträng tillämpning av säkerhetspolicyer och att du enkelt kan hantera nya bestämmelser och normer.

Se till att dina företagscentrala appar och data alltid är säkert tillgängliga under planerade och oplanerade verksamhetsavbrott så att produktiviteten inte blir lidande.

En fullständig plan för affärskontinuitet och katastrofåterställning bör innefatta såväl datacenter som moln samt arbetskraftsåterhämtning. Den bör inkludera tekniker och de bästa metoderna för att förhindra attacker och säkerställa sömlös drift och effektiv händelsehantering.  

Vad experter säger om Citrix-säkerhet

Erkänd ledare inom EFSS

Lägsta totala kostnad för ägande (TCO) per skyddade Mbps

74 %
av IT-arbetare säger att ett nytt IT-säkerhetsramverk krävs för att förbättra deras säkerhetsinställning och minska risker

Källa: Ponemon-studie

Citrix Workspace ger dig det integrerade och flexibla ramverk du behöver för att säkra dina appar, data och nätverk – och skydda ditt företag.

Citrix lösningar uppfyller viktiga efterlevnadsnormer