Tillbaka till ordlistan

Vad är hantering av företagsmobilitet (EMM)?

Hantering av företagsmobilitet (EMM) är en serie tekniker, processer och policyer som används för att säkra och hantera användningen av företagets och de anställdas mobila enheter i en organisation. EMM är under kontinuerlig utveckling och anpassar sig hela tiden till nya versioner av plattformar och till nya trender för mobilitet på arbetsplatsen.

Hur har EMM utvecklats?

EMM-lösningarna uppstod som ett resultat av fenomenet Bring Your Own Device. I stället för att begränsa användningen av mobila enheter på arbetsplatsen, har många organisationer valt att implementera EMM-lösningar. Det gör det möjligt att ha en flexibel inställning till användarnas egna mobila enheter utan att IT förlorar kontrollen. 

Så fungerar hantering av mobila enheter (MDM)

EMM har sitt ursprung i – och inkluderar idag – hantering av mobila enheter, vilket ger IT full kontroll över användarnas enheter. MDM skyddar data genom att använda enhetsspecifika policyer från enhetens tillverkare eller plattformens leverantör. Med hjälp av dessa policyer kan IT konfigurera och säkra mobila enheter och ge support till användarna. IT kan till exempel aktivera kryptering av hela enheten och automatiskt låsa eller radera en enhet.

Så fungerar hantering av mobila applikationer (MAM)

Hantering av mobila applikationer är en annan av nyckelkomponenterna inom EMM. Genom MAM hanterar IT enbart applikationerna, utan att hantera hela enheten. IT kan tillämpa säkerhetspolicyer på vissa appar, begränsa delningen av företagsdata mellan appar och ta bort specifika appar och deras data utan att behöva radera hela enheten. MAM låter inte IT hantera privata appar.

Så fungerar enhetlig slutpunktshantering (UEM)

Allteftersom IT försöker ge stöd för nya enhetsplattformar, som till exempel Windows 10, utvecklar många EMM-leverantörer lösningar som inkluderar enhetlig slutpunktshantering. UEM innefattar alla EMM-funktioner och låter IT hantera alla typer av slutpunkter – däribland iOS, Android, Windows, Chrome OS och Mac OS – via en enda konsol. UEM-lösningarna ger dessutom användarna tillgång till alla sina appar och filer.

Så maximerar du produktiviteten med EMM

Avsikten med EMM är inte bara att slutanvändarna ska kunna använda sina mobila enheter – det ska även hjälpa dem att öka produktiviteten genom att använda dem. Privata appar brukar förvisso vara praktiska och enkla att använda, men de är oftast inte tillräckligt funktionella för att utföra företagsrelaterade arbetsuppgifter, och framför allt kan de vanligtvis inte erbjuda den säkerhetsnivå som företaget kräver.

EMM-lösningarna erbjuder företagsinriktade appar för mobil produktivitet – som e-post, kalender, en säker webbläsare, dokumentredigering och fjärråtkomst till företagsresurser som appar, skrivbord och filer – så att anställda som är på resande fot kan vara lika produktiva som när de är på kontoret.

Lär dig hur Citrix kan förenkla den digitala arbetsplatsen med hjälp av UEM på Citrix Endpoint Management.

Ytterligare resurser: