Anslut till data i molnet, på kontoret eller både och

Mobiliteten har förändrat människans arbetssätt och det förändrar också hur företagen sköter sin datalagring. Företagsmobilitet hänger på åtkomlighet. Människor behöver åtkomst till sina filer när som helst och från vilken enhet som helst. IT-ansvariga behöver ändringsbara lagringsalternativ – på plats, i molnet eller med en hybridmodell – för flexibilitet som motsvarar verksamhetens behov.

ShareFile StorageZone Connectors

Läs om hur

Citrix ShareFile ger ändringsbara lösningar för varje företag – de kan lagra data i molnet, i ett existerande nätverk eller använda en hybridmodell. ShareFile tillåter också åtkomst till existerande nätverk för delning utan att behöva flytta data. Filer i SharePoint, OneDrive for Business, ECM Systems, och andra dokumentarkiv är omedelbart lättillgängliga. Tack vare Citrix StorageZone Connectors kan företag komma åt sina filer oavsett var dessa filer är lagrade. 

För företag som behöver mer flexibilitet och snabb installation, har Citrix en molnlösning. Med Citrix ShareFile kan medarbetarna bekvämt dela, synka och lagra data tack vare säker lagring i molnet. Det är en kostnadseffektiv lösning som växer alltefter behov.

För att ytterligare trygga informationssäkerheten är data placerade i ett urval av platser runt om i välden, som drivs av Citrix. Eftersom data lagras över många servrar så är filer åtkomliga närhelst de behövs, t.o.m. under oförutsedda avbrott eller katastrofer.

Företag kan vilja lagra sina egna data av olika orsaker. För att göra det, skapar företaget vad som kallas en ShareFile StorageZone i det egna datacentret. En StorageZone är en Citrix ShareFile-funktion som tillhandahåller fjärråtkomst till användare. Den har också förmågan att ansluta till andra applikationer via StorageZone Connectors. Lagring i egna lokaler är idealiskt för en strikt regelefterlevnad eftersom det begränsar användaråtkomst och håller data i säkerhet genom filkryptering.

Världsomspännande organisationer behöver en motsvarande skalbar flexibilitet. Ett hybridalternativ ger den säkraste lagringslösningen. När data lagras i ett företags eget datacenter, uppfyller filerna efterlevnadskrav och höga säkerhetsnivåer. Det ger också användaren frihet att välja vilka filer som delas via en Citrix molntjänst.

Hybridmodellen passar bäst för internationella företag som vill använda molnet för att spara lagrings- och underhållskostnader samtidigt som de då har datacenter i egna lokaler för att respektera regionala efterlevnadsregler. Det är kostnadseffektivt och den mest ändringsbara lösningen för din verksamhet.

Citrix produkter

ShareFile

  • En företagsklar lösning som ger ökad säkerhet jämfört med andra personliga fildelningstjänster och med flexibiliteten som är nödvändig för företagsmobilitetens verksamhet.
  • Åtkomst till existerande nätverksdelning utan att behöva migrera data, gör tredjeparts dokumentbibliotek som SharePoint lätt och omedelbart tillgängliga.

Se

ShareFile StorageZones demo

Välj var dina data lagras med StorageZones.

Läs

Omvandlar mobil realtidsåtkomst till kritisk affärsinformation

Läs resumén om ShareFile-lösningen.  

Utforska

ShareFile StorageZones kundfallstudie

Se hur en försäkringsmäklarfirma upprätthåller ägande, kontroll och hantering av sina data.

Nästa steg