Automatisera dokumentflöden

Möjligheten att på ett säkert sätt dela dokument är viktigt för ett företags rörlighet – men att kunna dela, redigera och samarbeta med filer är bara början. Dagens företag vill ha en samlad lösning som gör mer än att bara uppfylla rörlighetsbehoven för att driva på arbetsprocesserna. De anställda behöver kunna samarbeta på arbetsplatsen, där vem som helst kan byta, spåra, redigera och signera ett dokument på ett säkert sätt. Detta skapar en arbetsprocess med dokument som passar ditt företag genom att automatisera rutinprocesser, som godkännandekedjor.

Läs om hur

Citrix ShareFile gör det möjligt för IT-avdelningen att erbjuda tillgång till data från varsomhelst och från vilken enhet som helst, samt samarbetet människor behöver, samtidigt som det uppfyller organisationens krav för säkerhet, hantering och efterlevnad.  

ShareFile tillåter företag att eliminera e-postmeddelandena som skickas fram och tillbaka och manuell versionsmarkering, som ofta inträffar när ett dokument cirkulerar för feedback och godkännande. Skapa automatiserade arbetsprocesser som passar din verksamhets rutinprocesser, som att skicka dokument för underskrift eller schemalägga nästa steg.

Citrix ShareFile tillhandahåller säker mobil tillgång, i realtid, till kritiska företagsfiler, vilket bidrar till ett säkert och direkt samarbete, ökad produktivitet och reaktionstid i hela teamet – utanför kontoret, online och offline. Användare kan på ett säkert sätt se, komma åt, redigera och godkänna innehåll, varsomhelst och på vilken enhet som helst.

Citrix-produkter

ShareFile

  • Dela dokument på ett säkert sätt med både interna och externa kontakter. Annotera eller kommentera på dokument och håll samtidigt koll på olika versioner av filen.
  • Minska antalet fel genom att automatisera processer och samtidigt förbättra dokumentgodkännandet och effektiviteten.
  • Öka flexibiliteten och stötta det sätt du redan arbetar på genom att integrera Microsoft Outlook och Office Online.

Se

ShareFiles arbetsprocesser

Öka effektiviteten genom att automatisera företagets och dokumentens arbetsprocess.

Läs

ShareFile Workflows för den moderna arbetsstyrkan

Läs vitboken för en översikt.

Utforska

Secure Forms förenklar anpassade arbetsprocesser och skapandet av mobila appar

Förbättra produktiviteten, samarbetet och mobiliteten hos dina anställda i en säker miljö.

Nästa steg