Förbättra produktiviteten och säkerheten för din distribution av
Microsoft EMS/Intune

Distribuera och hantera Office 365-appar med optimerade säkerhetsfunktioner.

Organisationer distribuerar Microsoft Enterprise Mobility + Security/Intune (MS EMS/Intune) för att hantera sina Office 365-appar (O365). Citrix XenMobile förser på ett unikt sätt administratörer med den kapacitet de behöver för att tillhandahålla förbättrad säkerhet och en ökad produktivitet för slutanvändaren.

Integrering av XenMobile med Microsoft EMS/Intune

Läs om hur

Förbättra säkerheten för Microsoft Enterprise Mobility + Security/Intune. Upprätta policyer för mobil enhetshantering (MDM) och mobil applikationshantering (MAM) för att starta automatiska åtgärder för sammanhangsmedveten och åtgärdsorienterad säkerhet.

XenMobile MicroVPN-tunnel ger användare säker åtkomst till lokala resurser bakom brandväggen för Intune- och EMS-verksamma appar, inklusive O365 och andra verksamhetsrelevanta appar. Utan att några ytterligare inloggningar krävs kan den mobila upplevelsen förbättras för slutanvändaren och produktiviteten ökas.

Hantera utmaningarna som kommer med molnbaserade proxyservrar för e-post. Citrix Secure Mail för Intune följer Intune-appens skyddspolicyer, även när Microsoft Exchange Server finns på plats. IT kan blockera enskilda enheter eller operativsystem, anpassa ActiveSync-policyer baserat på enheter, användare eller användargrupper, sätta i karantän på enhetsnivå eller övervaka enskilda anslutningar eller enheter. Använd Secure Mail för att få åtkomst till e-post på mobila enheter direkt från Exchange och undvik att data och inloggningsuppgifter cachelagras. Dra istället nytta av dubbel kryptering och få åtkomst till mer än 60 MAM-policyer.

Integrera Citrix Secure Mail och andra XenMobile-appar med Microsoft Office-appar för produktivitet och intuitiva arbetsflöden samtidigt som dokumentkrypteringen upprätthålls. Tillsammans med Intunes appskydd arbetar Secure Mail sömlöst ihop med Office 365-appar för att ge slutanvändarna produktivitetsförbättringar för Intune-appar såsom naturlig integrering och samlad inloggning till företagsdata.

Skapande av flera fraktbehållare eliminerar behovet av två separata MAM-lösningar för att hantera appar från Office 365 och XenMobile. Hantera, distribuera och konfigurera Office 365-appar inom Citrix Cloud-konsolen utan att behöva gå in i Intune- eller Azure-portalen. På så sätt får du en enda enhetlig bildskärm där du inte bara kan se, utan även hantera alla applikationer i ditt Citrix Workspace.

Citrix-produkter

XenMobile

  • Hantera, distribuera och konfigurera Office 365-appar från en enskild konsol i Citrix Cloud.
  • Upprätthåll MAM-policyer för en lokalt baserad e-post i Microsoft Exchange som övervakar, filtrerar eller blockerar enskilda anslutningar eller enheter från att få åtkomst till e-posten.
  • Skapa frakbehållare för arbetsflöden mellan MS EMS/Intune-aktiverade appar och XenMobile-appar.

Nästa steg