Modernisera IT-säkerheten

Hantera växande hot mot cybersäkerheten med en personinriktad säkerhetstillämpning.

I takt med att arbetet flyttar sig allt snabbare till molnet och användare blir mer och mer beroende av SaaS-applikationer så blir pålitlig åtkomst ett krav som IT måste kunna uppfylla – särskilt som användare förväntar sig sömlös åtkomst mellan enheter och platser. Detta innebär att organisationer som din behöver en säkerhetstillämpning som tillhandahåller en hög kontrollnivå över åtkomsten samtidigt som den kan anpassa sig till kontextuella faktorer, såsom plats och användarbeteende. I motsats till gårdagens multiåtkomst- och punktlösningar måste denna moderna säkerhetstillämpning tillhandahålla en bred och integrerad överblick av distribuerad IT för att hjälpa dig identifiera och ligga steget före både interna hot och skadliga externa aktörer.

Läs om hur

Citrix Workspace levererar en enkel, personanpassad upplevelse till varje användare baserat på kontext och preferenser. IT kan utforma kontextuella principer för automatisk anpassning till förändrade förhållanden – godkänna eller återkalla åtkomst baserat på användare, plats, enhet eller misstänkt aktivitet. Tillhandahåll samlad inloggning (SSO) för webb-, SaaS- och virtuella appar för att förenkla IT-hanteringen och förse användarna med en bättre upplevelse.

Citrix Workspace möjliggör även en mobil arbetsstyrka genom att sömlöst införa principer för enhets- och appkontroll. Tillhandahåll heltäckande kryptering för att skydda data när de rör sig mellan slutpunkter, nätverk och företagsresurser. IT kan använda sofistikerad containerteknik för att skydda appar och data på enheten med ett krypterat högsäkerhetsvalv för nyckelförvaring.

Citrix Workspace gör det enklare att upptäcka sabotageprogram genom att ge dig visibilitet över slutpunkter, nätverkssökvägen, webbtrafiken, datakataloger samt webb-, virtuella och SaaS-applikationer. Isolera högriskappar för att skydda dem mot attacker. Undersök webbläsaraktivitet och dirigera om misstänkt webbplatsåtkomst till en säkrare, avskild plats för att förhindra illvilliga aktiviteter eller skadliga data från att ta sig inom perimetern. Med hjälp av principer kan du kontrollera och hantera blockerade platser centralt.

Citrix Workspace hjälper även till att säkerställa verksamhetskontinuiteten genom att samla indata från nätverket samt från webb-, virtuella och SaaS-appar. Säkerställ apparnas och tjänsternas kontinuerliga tillgänglighet och prestanda för dina användare genom en anslutning som alltid fungerar, även under server- och nätverksavbrott och se till att de är skyddade mot attacker och försök att störa din verksamhet.

Citrix Workspace skyddar dina mest känsliga affärsdata, när de används, förflyttas eller lagras – i datacentret eller i molnet. Man kan enkelt dela med sig eller arbeta tillsammans med olika dokument samtidigt som man säkerställer AES 256-kryptering enligt branschstandard av alla metadata och allt innehåll. Integrera med lösningar för dataförlustskydd (data loss prevention, DLP) för insyn och kontroll över delandet av känsliga data.

Påvisa efterlevnaden enkelt med insyn i hela din infrastruktur. Citrix Workspace hjälper dig att bättre tillämpa efterlevnads- och styrningsaspekter, såsom hantering av informationsrättigheter (information rights management, IRM) och dataförlustskydd (DLP), genom att integrera användarnas roller och ansvar direkt med deras användning och interaktion av appar och data. Detta gör det enklare att upptäcka och förhindra externa och interna illvilliga försök att stjäla känsliga data.

Se Citrix Workspace i drift

Delta i en livedemonstration.