Hantera identitet och åtkomst för alla applikationer

Tillhandahåll en bättre användarupplevelse med en startpunkt till SaaS-, webbaserade och virtuella appar

De anställda måste handskas med ett ständigt ökande antal applikationer för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter, vilket innebär att IT måste sköta en komplicerad blandning av SaaS-, webbaserade och virtuella applikationer. Många IT-avdelningar saknar en lösning för att kontrollera applikationsåtkomsten, och i vissa fall känner de inte ens till när SaaS-appar används av andra avdelningar inom organisationen. Detta utsätter företaget för efterlevnadsrisker eftersom användare interagerar med apparna och potentiellt kan röja skyddad information.

Förutom säkerhetsriskerna påverkas även användarnas produktivitet negativt eftersom de får logga in på olika appar. När man tvingas komma ihåg flera olika lösenord finns risken att man skapar dåliga lösenordsrutiner, med en frustrerande användarupplevelse som resultat. Dagens hybrida miljöer/multimolnmiljöer kräver en centraliserad plattform för att IT ska kunna genomdriva efterlevnaden av säkerhets- och åtkomstpolicyer för alla applikationer.

Ladda ner Citrixs mobila kit

Låt inte kraven på mobil verksamhet komplicera IT-hanteringen.

Läs om hur

Citrix Access Control, en del av Citrix Workspace, möjliggör sömlös samlad inloggning (SSO) till alla SaaS- och webbappar, samt till Citrix Virtual Apps and Desktops, med alla standardwebbläsare. På så vis får slutanvändaren omedelbar åtkomst till alla appar, data och filer från alla slags enheter – från vilken plats som helst och över alla nätverk. Till skillnad från traditionella SSO och åtkomsthanteringslösningar ger Citrix Workspace en också säker internetåtkomst och låter IT implementera policyer som definierar vad deras användare kan få åtkomst till på internet.

Citrix Workspace förhindrar obehörig åtkomst till konfidentiell information genom multi-factor authentication för anställda, partner och kunder som kan behöva tillgång till er organisations appar. För att förbättra säkerheten kan administratörer leverera Citrix Workspace genom en molntjänstplattform och implementera tidsbaserade engångslösenord. Då får IT ett enkelt sätt att konfigurera stark autentisering utan att det påverkar slutanvändarens upplevelse negativt. Med Citrix Workspace får man även möjlighet att använda sin befintliga Citrix Gateway-utrustning med RADIUS för att tillhandahålla support till leverantörer av tredjepartsautentisering, såsom DUO, RSA eller Symantec.

Citrix Workspace stöder identitetsleverantörer och -kataloger för tredjeparter, såsom Active Directory, Azure Active Directory och Okta Universal Directory. Med Citrix teknologi behöver du inte synkronisera användarkonton och inloggningsuppgifter till flera olika kataloger. Du kan skydda dina investeringar, välja ett hybridbaserat tillvägagångssätt om så önskas, och förenkla IT-hanteringen.

Om du för närvarande har en Citrix Gateway-apparat kan du använda dina befintliga installationer samtidigt som du kan njuta av upplevelsen i Citrix Workspace. Du får åtkomst till det nya användargränssnittet och förbättringar i Citrix Workspace samtidigt som du kan använda din lokala infrastruktur.

Citrix-produkt

Citrix Workspace

  • Möjliggör sömlös samlad inloggning (SSO) till alla SaaS- och webbappar, men även till Citrix Virtual Apps and Desktops, genom vilken standardwebbläsare som helst.
  • Förhindrar obehörig åtkomst till konfidentiell information genom multi-factor authentication för anställda, partner och kunder.
  • Stöder identitetsleverantörer och -kataloger för tredjeparter, såsom Active Directory, Azure Active Directory och Okta Universal Directory.

Se Citrix Workspace i drift

Delta i en livedemonstration.