Öka prestandaanalysen

Förbättra användarupplevelsen, applikationsprestandan och insynen i infrastrukturen

Det kan vara svårt för IT att avgöra vad problem med applikationsprestandan grundar sig i, särskilt när flera olika verktyg används för att hantera prestanda i virtuella appar och skrivbord, SaaS-applikationer, mobila och inbyggda appar samt andra lösningar för innehållssamarbete. När man använder flera olika verktyg hamnar komplexiteten på en ohanterlig nivå med avseende på inköp, licensiering, distribution, uppdateringar och uppgraderingar – för att inte tala om den IT-administrativa upplevelsen. När man arbetar i ett problemlösningsläge blir det svårt att ligga steget före problemen, och förebyggande åtgärder kan ses som omöjliga. Man saknar då en heltäckande visibilitet i miljön och direkt återkoppling när det gäller användarupplevelsen. Dagens miljö kräver en enkel vy som tillhandahåller visibilitet i alla led över appar, nätverk och infrastruktur. På så vis får IT den information de behöver för att snabbt åtgärda sämre fungerande områden som påverkar deras slutanvändare.

Läs om hur

Få en samlad vy över prestandan för Citrix Virtual Apps and Desktops baserat på användarsessioner. För kunder på plats kan ni mäta tillståndet för en enskild webbplats eller flera. Citrix kan tillhandahålla omfattande visibilitet inom ICA-trafikkanaler, Citrix Gateway och HDX-information för att leverera prestandainsikter i alla led.

Gör en beräkning av slutanvändarupplevelsen i appen per session med klassificeringar som ”Utmärkt”, ”Okej” eller ”Dålig”. Citrix Analytics motor för maskininlärning (ML) avslöjar prestandaförsämring genom att övervaka nätverkslatens och inloggningstid via Citrix HDX Insights och Citrix Director. Ni kan enkelt identifiera användargrupper som upplever försämrad prestanda.

Få visibilitet inom VDA-prestanda för en viss webbplats eller över flera webbplatser. Upptäck trenddata och insikter i tillgängliga och oanvändbara VDA:er under en viss tidsperiod. Bekräfta att er strategi för kapacitetshantering lever upp till era uppsatta prestandamål. Justera underliggande resurser för att maximera prestanda och planera inför framtida behov.

Citrix-produkt

Citrix Analytics

  • Få visibilitet inom prestandainsikter i alla led
  • Identifiera enkelt användargrupper som upplever försämrad prestanda med ML