Åtkomst till information om juridik, regelefterlevnad och sekretess

Sekretesspolicy

Citrix ser sekretess som en central fråga gällande internetanvändning. Läs Citrix sekretessmeddelande för mer information.

Juridiskt meddelande

Vänligen läs igenom dessa meddelanden och villkor gällande användning av webbplatsen. Genom att gå in på, använda eller hämta material från webbplatsen samtycker du till att följa och bindas av dessa meddelanden och villkor.

Riktlinjer för varumärke och upphovsrätt

Dessa riktlinjer är avsedda att hjälpa dig för att hitta rätt form för Citrix varumärken och märka dem med symbolerna ™ och ® och märka Citrix varumärken med ett märkesmeddelande. Dessa riktlinjer är också avsedda att svara på vanliga frågor om rätt användning av Citrix varumärken.

NDA

Information om ett sekretessavtal för kunder eller marknadsföringspartner till Citrix.

Skatteformulär

Hämta de skatteformulär som behövs för att göra affärer med Citrix.