Vi gör det enklare att ta del av våra lösningar genom att skapa en enhetlig portfölj

Vi hoppas att du har lagt märke till några viktiga förändringar bland produktnamnen nyligen. Det är en del av vårt arbete med att skapa en enhetlig portfölj. Samtidigt som vi gör det enklare att använda Citrix produkter, gör vi det också enklare att förstå våra lösningar med hjälp av nya namn. Vi arbetar hårt med att förenkla hur du upplever våra lösningar för den digitala arbetsplatsen, nätverk och analysverktyg så att vi kan leverera den säkerhet, valmöjlighet och flexibilitet som passar dina verksamhetsbehov. Se nedan för mer information.

Digital arbetsplats

Med Citrix Workspace får du allt du behöver för att utföra ditt jobb i en säker och enhetlig app, med förenklad åtkomst och prestanda som baseras på användarkontext och IT-utformade villkor.

Citrix Workspace
Erbjuder en enda lösning som gör att IT kan leverera säker åtkomst till appar, skrivbord och data oavsett vilken enhet du använder. Du får en användarcentrerad upplevelse, där allt du behöver för att utföra ditt jobb finns i en enhetlig app.

Citrix Virtual Apps and Desktops
(tidigare XenApp och XenDesktop)
Ger de anställda friheten att arbeta var som helst samtidigt som IT-kostnaderna minskar. Säker leverans av Windows-, Linux-, webb- och SaaS-appar och kompletta virtuella skrivbord till valfri enhet och från alla moln.

Citrix Content Collaboration
(ShareFile-integrering)

För säker åtkomst, synkronisering och delning av filer.

Citrix Endpoint Management
(tidigare XenMobile)
Utvidgar hanteringen av mobila applikationer och enheter till slutpunkten samt IoT-orkestrering och säkerhet till Citrix Workspace.

Citrix Workspace-appen
Ny upplevelse för mobil, webb och skrivbord som samlar alla de appar och filer du behöver för att utföra ditt jobb.

Citrix Hypervisor
(tidigare XenServer)
Optimerad servervirtualisering för arbetsbelastningen i alla dina datacenter.

Citrix Secure Browser
(tidigare XenApp Secure Browser)

Integrerar konsekvent, säker fjärråtkomst till internetbaserade webbapplikationer i Citrix Workspace.

Nätverk

Den omfattande Citrix Networking-portföljen, inklusive delar som tidigare erbjöds under namnet NetScaler, utökas nu ännu mer och inkluderar programvarudefinierade nätverk. Citrix kommer nu bli huvudaktör inom appleverans, med tillförlitlig säkerhet och visibilitet tack vare intelligenta analyser.

Citrix ADC
(tidigare NetScaler ADC)
Pålitlig appleverans och lastbalansering över hela nätverket.

Citrix Application Delivery Management
(tidigare NetScaler Management and Analytics System)
En komplett nätverks- och applikationshantering, automatisering, analys och kontroll.

Citrix Gateway
(tidigare NetScaler Unified Gateway och NetScaler Access Gateway)
Säker innehållsbaserad åtkomst till de appar och data som du behöver för att kunna utföra ditt bästa arbete.

Citrix SD-WAN
(tidigare NetScaler SD-WAN)
Omvandlar filialnätverk och WAN med molnteknik för en bra och pålitlig användarupplevelse.

Citrix Secure Web Gateway
(tidigare NetScaler Secure Web Gateway)

Upprätthåller företagspolicyer och blockerar skadligt material för att skydda dina anställdas och din verksamhets information.

Citrix Web App Firewall
(tidigare NetScaler App Security, NetScaler App Firewall och NetScaler Web App Security)
Högpresterande brandvägg för webbapplikationer (WAF) som skyddar nätverk från hot.

Analys

Citrix Analytics tillämpar maskininlärning för att tillhandahålla analyser för användarbeteende och förebyggande säkerhetsinsikter. Citrix Analytics samlar in data över Citrix-portföljen och genererar tillämpbar statistik, som ger administratörer möjlighet att förebyggande hantera säkerhetshot mot användare och applikationer, förbättra applikationsprestanda och stödja pågående verksamhet.

Citrix Analytics
Prediktiva och normativa insikter som övergriper hela Citrix-portföljen.

Vanliga frågor

Citrix arbetar för att leverera det föredragna sättet att arbeta med produkter och lösningar för att tillhandahålla den upplevelse, säkerhet och valmöjlighet, som du behöver för att göra förändringar, engagera kunder och vara produktiv – när som helst, var som helst. Genom att skapa en enhetlig upplevelse kan vi förenkla vårt utbud, vilket kräver att vi byter ut vissa namn. Nu när vi har övergått till de nya lösningarna och namnen kommer det att bli enklare för dig att se fördelarna med Citrix som en affärs- och teknikpartner.

Det som vi inte ändrar är vår branschledande teknik, support och tjänster, som du vant dig vid från Citrix. Vi ger dig den support du behöver för att byta portal, användardokumentation och användarbeteende. När övergången är slutförd kommer din organisation att kunna dra nytta av vår integrerade och enhetliga portfölj, som kan leverera bättre fördelar, som passar dina verksamhetsbehov.

Vi har justerat namnen på utgåvorna genom hela portföljen med standard-, advanced- och premium-utgåvor. Om du har några frågor om dina befintliga produktutgåvor kan du kontakta din säljare.